Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

17. Jesus, du min Lust i Live

1 Jesus, du min Lust i Live,
All min Længsel, Skat og Del,
Dig jeg mig igjen vil give,
Som jeg er med Liv og Sjæl,
Jeg med Alt hvad jeg formaar,
dig at ofres færdig staar;
Thi din Eiendom at være
Kalder jeg min største Ære.

2 Vil du først mit Hjerte tage,
Nu velan, der er det da;
Ingen Velstand eller Plage
Skal dig dette tage fra,
Aldrig skal det hedde mit,
Hjertet skal nu være dit,
Dig til Døden tro forblive,
Elske dig i Død og Live.

3 Dig jeg mine Øine skjænker,
De skal udi Fryd og Be,
Hvad jeg taler, gjor og tænker,
Ester dig alen se;
Du ser til–jeg kjender dig–
At slet Intet sattes mig,
Du, mit Øies Lys og Øie,
Skal mit Hjerte nok fornøie.

4 Dig opofrer jeg mit Øre,
Hvor jeg er paa denne Jord
Alt at elske, lyde, gjøre,
Hvad du siger i dit Ord;
Dig opofrer jeg min Mund,
At den hvor en Tid og Stund
Al din Naades Lyst og Ynde
Skal med Frydsang forkynde.

5 Mine Hænder vil jeg give
Dig, min søde Frelsermand,
Det at give, tage drive,
Som kun dig behage kan;
Gaar jeg, da skal hvert et Skridt,
Søde Jesus, være dit,
Al min Bei og Gang skal være,
Mild Frelser, dig til Ære.

6 Endelig vil jeg dig give,
Al den Del, jeg er og har;
Lad det dit saaledes blive,
Som det mit ei mere var,
L…g det i din Favn og
Skjød,Gjem det vel i Nød og
Død, Brug det til din Pris og Ære
Din alen vil jeg være.

Text Information
First Line: Jesus, du min Lust i Live
Author: Johan Meier
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Første Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste; First Sunday after Epiphany; Søndag Seksagesima: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (17 more...)
Notes: Son: Bær nu glad og vel til Mode
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements