Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika

Editor: M. B. Landstad, Johannes Nilssøn Skaar
Publisher: Der Forenede Kirkes Forlag, Minneapolis, 1919
Denomination: Norwegian Synod of the American Evangelical Lutheran Church
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1I Jesu Navn TextPage Scan
2Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trost!TextPage Scan
3Nu bede vi den HelligaandTextPage Scan
4Søde Jesus, vi er her TextPage Scan
5O Herre Krist, dig til os vend TextPage Scan
6Her er Guds Hus og Himlens PortTextPage Scan
7Hvor to og tre forsamlet erTextPage Scan
8Lover Herren! han er nærTextPage Scan
9Nu kjære menige KristenhedTextPage Scan
10O store Gud, vi love digTextPage Scan
11Alene Gud i HimmerigTextPage Scan
12Vi tro og trøste paa een GudTextPage Scan
13Frygt, mit Barn, der sande GudTextPage Scan
14O Fader vor i HimmerigTextPage Scan
15Jesus, dine dybe VunderTextPage Scan
16Til dig alene, Herre KristTextPage Scan
17Jesus, du min Lust i LiveTextPage Scan
18Søde Jesus, kom at røreTextPage Scan
19O Helligaand, kom til as nedTextPage Scan
20O Lue fra Guds KjærlighedTextPage Scan
21Gud Helligaand, opfyld med LystTextPage Scan
22O Gud, af Naade rig og storTextPage Scan
23Herre, tal, din Tjener hørerTextPage Scan
24I denne Stund TextPage Scan
25O Sjæleven, O Herre Jesus Krist!TextPage Scan
26Lov og Tak og evig ÆreTextPage Scan
27Gud Helligaand, i Tro os lærTextPage Scan
28Nu er os Gud miskundeligTextPage Scan
29Hold oppe, Gud, hos os dit OrdTextPage Scan
30Hjælp Gud, at vi den Naade faaTextPage Scan
31Den Trøst er storTextPage Scan
32Tak for dit Ord TextPage Scan
33Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!TextPage Scan
34Enhver, som tror og bliver døbtTextPage Scan
35Jeg glæder migTextPage Scan
36Helligste TreenighedTextPage Scan
37Gud Fader, hør idag vor RaabTextPage Scan
38Kommer, hid kun med de SmaaTextPage Scan
39O, lad din Aand nu med os væreTextPage Scan
40Kjære Barn, hvor stor er dogTextPage Scan
41Af Jesu Ord og Adfærd kanTextPage Scan
42Jeg er frelst og dyrekjøbtTextPage Scan
43Lad denne Dag, o Herre GudTextPage Scan
44Guds Ord det er vort ArvegodsTextPage Scan
45De unge Kristne knæle nedTextPage Scan
46Jeg har af Hjertens Grund afsagtTextPage Scan
47Lad mig nu din forbliveTextPage Scan
48Jeg arme Synder træde maaTextPage Scan
49Ve mig, at jeg saa mangelundTextPage Scan
50O Jesus Krist, from, mild og godTextPage Scan
51Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saaTextPage Scan
52O Sjæl, hvor blev de gode OrdTextPage Scan
53Jeg staar for Gud, som al Ting veedTextPage Scan
54Jeg kommer her, o søde GudTextPage Scan
55Vi takke Gud, vor FaderTextPage Scan
56O Jesus, Lov og ÆreTextPage Scan
57Til Herrens Bord i Jesu NavnTextPage Scan
58O Jesus, for din AlterfodTextPage Scan
59Dyre Bord, som Jesus dækkerTextPage Scan
60Du Livsens Brød, Immanuel!TextPage Scan
61Staa op med Fryd og tag imodTextPage Scan
62Vi komme, Herre Jesus KristTextPage Scan
63Herre Jesus, kom tilstedeTextPage Scan
64Træder nu til Herrens BordTextPage Scan
65O Guds Lam uskyldigTextPage Scan
66Jesus, din IhukommelseTextPage Scan
67O Jesus, paa din AlterfodTextPage Scan
68Nu vore Sjæles Høitid staarTextPage Scan
69Gud være lovet evig nu og prisetTextPage Scan
70O Jesus, søde Jesus, digTextPage Scan
71O Jesus, dig TaksigelseTextPage Scan
72Jeg nu evig haver LivetTextPage Scan
73Gud Fader være æret!TextPage Scan
74Nu er jeg glad og gaar med SangTextPage Scan
75Op sødeste SangTextPage Scan
76Nu takker alle GudTextPage Scan
77Min Sjæl, min Sjæl, lov HerrenTextPage Scan
78Saalænge du har Maal og MundTextPage Scan
79O du min ImmanuelTextPage Scan
80Herre Jesus Krist!TextPage Scan
81Jesus, Jesus, Jesus sigterTextPage Scan
82Hvor salig er den lille FlokTextPage Scan
83Jeg takker Gud, min kristen TroTextPage Scan
84Det lakker nu ad Aften bratTextPage Scan
85O hellige TreenighedTextPage Scan
86Ordets Lærdom, Bøn og SangTextPage Scan
87O, salig den, Guds Ord har hørtTextPage Scan
88Udi din Haand, o Fader blidTextPage Scan
89Tag nu, o Herre, nøie vareTextPage Scan
90Vor Herre Gud og SkabermandTextPage Scan
91Herre, signe du og raadeTextPage Scan
92Fred til Bod for bittert SavnTextPage Scan
93Saa vil vi nu sige hverandre: Farvel!TextPage Scan
94O tænk, naar engang samles skalTextPage Scan
95Op, thi Dagen nu frembryderTextPage Scan
96Fryd dig, du Kristi BrudTextPage Scan
97Gjør Døren høi, gjør Porten vid!TextPage Scan
98Hvorledes skal jeg møde TextPage Scan
99O store Konge, Davids SønTextPage Scan
100Gud Faders Søn enbaarneTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us