197. Gud Faders Navn og Ære

1 Guds Faders Navn og Ære,
hans Huses Herlighed
Skal Jesu Omhu være,
Det er hans Fødsels Med.

2 Fra alle Jordens Ender
Han dem forsamle skal,
Som Herrens Ære kjender,
Ja et utalligt Tal.

3 Et Tempel har han bygget
Og grundet med sit Blod,
Som Satan ei saar rygget,
Det har saa stærk en Fod.

4 Hver Sjæl, som ham mon savne,
Skal i Guds Kirkes Bo
Ham søge og omfavne,
Og finde Trøst og Ro.

5 Der vil han altid blive
Forklaret i sit Ord
Og Sakramenter give
Af Naadens rige Bord.

6 Der vil han Sjæle løse
Af alle Syndens Baand,
Der vil han Trøst udøse
I hver bekymret Aand.

7 Der, Jesus, vil du findes,
Vel dem, som søge dig.
Af dem skal Kronen vindes
Udi dit Himmerig.

Text Information
First Line: Gud Faders Navn og Ære
Alterer: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: First Sunday after Epiphany; Første Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Høimesse; Second Sunday in Advent (26 more...)
Notes: Som: O Jesus, for din Pine
Tune Information
(No tune information)



Suggestions or corrections? Contact us