226. Den rette Dyders Moder

1 Den rette Dyders Moder
Er trofast Kjærlighed,
Hun ter sin arme Broder
Det bedste, som hun veed;
Hun er den Gjæld,
Vi Kristne skyldig blive
Hinanden her i Live
Af Hjertets rene Væld.

2 Hvo Kjærlighed vil fæste
Til sin den fromme Gud,
Han elsker og sin Næste,
Og fylder Lovens Bud;
Fra Hor og Mord,
Fra Tyveri Bagtale,
Fra ond Begjærings Kvale
Han frelses ved Guds Ord.

3 Han ser en Himmel-Kjæde
Og hellig Sammenhæng,
Guds og sin Næstes Glæde
I Kjærlighedens Streng;
Ei Ondt han veed
Sin næste at tilføie,
Hans Hjerte, Mund og Øie
Er fuld af Kjærlighed.

4 O Jesus, fyld mit Hjerte
Med Himlens Kjærlighed,
Lad Falskhed mig ei sværte,
Og gjøre for dig led!
Din Hjælpe-Haand,
Din Pine, Kors og Vunder
Skal trykke Ondskab under
Udi min Sjæl og Aand!

Text Information
First Line: Den rette Dyders Moder
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Fjerde Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste; Fourth Sunday after Epiphany; Tredje Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste (12 more...)
Notes: Som: Med Konning David klage
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us