244. Staa som en Klippe

1 Staa som en Klippe,
Du lille Herrens Flok!
Lad alting flippe,
I Ordet har du nok!
Skin uden Kraften
Er Kirkens største Pest,
Du smage Saften,
Og holde Frydefest,
Mod Verdens Aften
Bør Bruden pyntes bedst.

2 Glad vil jeg sige,
O Verden, dig Farvel,
Til Himmerige
Bered dig nu, min Sjæl;
Syng Frydesange,
Og glæd dig mer og mer,
Da nu ei mange
Af Maaneskifter sker,
Før man dig prange
For, Lammets Throne ser!

3 O, uden Lige
Forønskte Zions Slot!
O, Himmerige,
Der har min Sjæl det godt!
Naar faar jeg Foden
Paa Salems egen Grund?
Naar Vand af Floden,
Og Lammets Sang i Mund?
Naar er jeg moden
Til salig Afgangs Stund?

Text Information
First Line: Staa som en Klippe
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sjette Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste; Sixth Sunday after Epiphany; Second Sunday in Advent (28 more...)
Notes: Som: Paa Gud alene
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us