Staa som en Klippe

Staa som en Klippe

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Staa som en Klippe,
Du lille Herrens flok!
Lad alting flippe,
I Ordet har du nok!
Skin uden Krafte
Er Kirkens største Pest,
Du smage Saften,
Og holde Frydefest,
Mod Verdens Aften
Bør Bruden pyntes bedst.

2 Glad vil jeg sige,
O Verden, dig Farvel,
til Himmerige
Bered dig nu, min Sjæl;
Syng Frydesange,
Og glæd dig mer og mer,
Da nu ei mange
Af Maaneskifter sker,
Før man dig prange
For, Lammets Throne ser!

3 O, uden Lige
Forønskte Zions Slot!
O, Himmerige,
Der har min Sjæl det godt!
Naar faaf jeg Foden
Paa Salems egen Grund?
Naar Vand af Floden,
Og Lammets Sang i Mund?
Naar er jeg moden
Til salig Afgangs Stund?

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #244

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Staa som en Klippe
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d603
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #244Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements