Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

271. Guds Naade jeg altid prise vil

1 Guds Naade jeg altid prise vil,
Thi han mit Hjerte on glæde,
Han siger mig og sit Venskab til,
Alt Godt mig haver tilrede,
Om jeg hans salige Ord vil tro,
Som Skriften monne os sige:
Hos ham i Himmerig vil jeg bo,
Og aldrig fra hannem vige.

2 Jeg vil og altid ham vær nær,
Og altid om hannem tale,
Hans salige Ord er mig saa kjær,
De kunne mig bedst husvale.
Naar Gud det skikker, og det saa sker,
At jeg til hannem skal fare,
Mit Sind sig glæder, mit Hjerte ler,
Min Sjæl den vil han bevare.

3 O Herre min Gud, jeg finde kan,
Det volder Angest og Kvide
Hos Fattig og Rig, hos Kvind' og Mand,
Sit Kors taalmodig at lide,
Thi Kjød og blod ere skrøbelig,
Det kunne vi alle finde,
Gud unde os stride mandelig,
Vor' Fiender over at vinde!

4 Naar Fristeren til vort Hjerte gaar,
Vil til Fortvilelse føre,
Ved Guds Magt jeg uforfærdet staar,
Jeg vil hannem intet høre,
Saa maa han vige, den fule Aand,
Med sine gloende Pile,
Min Sjæl befaler jeg Gud i Haand,
For evig hos ham at hvile.

Text Information
First Line: Guds Naade jeg altid prise vil
Author: Hans Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Første Søndag i Faste: Til Aftengudstjeneste; First Sunday in Lent; Second Sunday in Advent (5 more...)
Source: Efter en Folkevise
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements