Guds Naade jeg altid prise vil

Guds Naade jeg altid prise vil

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Guds Naade jeg altid prise vil,
Thi han mit Hjerte on glæde,
Han siger mig og sit Venskab til,
Alt Godt mig haver tilrede,
Om jeg hans salige Ord vil tro,
Som Skriften monne os sige:
Hos ham i Himmerig vil jeg bo,
Og aldrig fra hannem vige.

2 Jeg vil og altid ham vær nær,
Og altid om hannem tale,
Hans salige Ord er mig saa kjær,
De kunne mig bedst husvale.
Naar Gud det skikker, og det saa sker,
At jeg til hannem skal fare,
Mit Sind sig glæder, mit Hjerte ler,
Min Sjæl den vil han bevare.

3 O Herre min Gud, jeg finde kan,
Det volder Angest og Kvide
Hos Fattig og Rig, hos Kvind' og Mand,
Sit Kors taalmodig at lide,
Thi Kjød og blod ere skrøbelig,
Det kunne vi alle finde,
Gud unde os stride mandelig,
Vor' Fiender over at vinde!

4 Naar Fristeren til vort Hjerte gaar,
Vil til Fortvilelse føre,
Ved Guds Magt jeg uforfærdet staar,
Jeg vil hannem intet høre,
Saa maa han vige, den fule Aand,
Med sine gloende Pile,
Min Sjæl befaler jeg Gud i Haand,
For evig hos ham at hvile.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #271

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Guds Naade jeg altid prise vil
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d172

Text

Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #271

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #271

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #165

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #271

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d122

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements