Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

275. Den Tro, som Jesus favner

1 Den Tro, som Jesus favner,
Og Hjertet rense kan,
Den Tro, hvormed man havner
I Himlens Frydeland,
Den Tro er stærk, og maa
Al Verden undertræde,
I Sorger og i Glæde
Sin Prøve kumme staa.

2 En Kristen bærer Sværdet,
Og ud i Striden gaar,
Mod Satan uforfærdet
I Herrens Rustning staar.
Det gjælder Liv og Død,
Han stride maa og vinde,
Saa sandt han og vil finde
Sin Fred i Jesu Skjød.

3 Den Tro, som vil med Lempe
Og uden Møie frem,
Dem Tro, som ei vil kjæmpe
Sig gjennem Verden hjem,
Den Tro er død og kold,
Ei værd en Tro at nævne,
Har ingen Kraft og Evne
Mod Satans Pil og Skjold.

4 Den Tro, som ham har funden,
Der heder Sjælens Skat,
Er den end skjult i Grunden
Og synes ganske mat,
Saa sandt den er kun der,
Saa har den Kraft at kjæmpe,
At drive og at dæmpe
Den hele Satans Hær.

5 Den kan vel ogsaa slukkes
I Hjertet ganske ud,
Naar Viljen den forrykkes,
Og viger fra sin Gud,
Men vil den kun sin Stav,
Sin Jesus, ikke slippe,
Saa staar den som en Klippe
I det oprørte Hav.

6 Vor Tro, er den end liden,
Saa er den dog af Gud,
Og derfor stærk i Striden
Mod alle Satans Skud;
Vor Tro er dog den Seir,
Som Verden overvinder,
Som alle Lyster binder,
Og spotter Satans Leir.

7 Frisk op, I svage Hjerter,
Og fatter freidigt Mod!
Lad det kun koste Smerter,
Ja Ære, Liv og Blod!
O holder eder nær
Til Jesu Blod og Vunder,
Saa ligger Satan under
Med al sin Helved-Hær.

8 Det er en Sag at merke
Til Trøst i Kampens Tid,
De Svage blive stærke
I allerstørste Strid,
Jo værre det gaar til,
Des vissere du vinder,
Des større Kraft du finder,
Naar du kun stride vil.

9 O du min Lyst og Ære,
Min Gud og Frelser sød,
Din vil jeg evig være,
Det gjælde Liv og Død!
Lad komme, hvad der vil,
Jeg vil det overstride
Og intet andet vide,
End høre Jesus til!

Text Information
First Line: Den Tro, som Jesus favner
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday in Lent; Second Sunday in Advent; Tredje Søndag I Advent: Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (16 more...)
Notes: Som: Jeg vil din Pris udsjunge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements