We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

390. Afvend fra os, o Herre mild

1 Afvend fra os, o Herre mild,
Den Straf, som Ridkjærhedens Ild
For vore Synder har opvakt,
Tænk paa din dyre Naade-Pagt,
Fri os fra Krig og Hungers Nød,
Fra Sygdom, sot og hastig Død!

2 Se naadig til os Arme, som
Kan ei bestaa for Ret og Dom,
Men tigger Naade, og vel veed,
At, om du ei af Miskundhed
Forskaane vil, al Verden maa
For Syndens Skyld til Grunde gaa.

3 O Herre, ikke os forkast!
Din Trofasthed staar evig fast,
Thi skaan os nu for Straffens Ris,
Og i al Nød os Hjælp bevis,
Før os paa din Miskundheds Sti,
Og gjør os fra vor Jammer fri!

4 O, du maa ei fortørnes paa
Os svage, usle, arme Smaa!
Du, som os skabte med dit Ord,
Veed, vi er intet uden Jord;
Ret grant dit klare Øie ser,
Hvor skrøbelig vor Tilstand er.

5 Ved Synden vi fordærved er,
Os frister Satan endnu mer,
Saa gjor og Verden, Kjød og Blod,
Endskjønt vi dem vil staa imod;
Den Jammer er dig vel bekjendt,
O Gud, din Naade os tilvend!

6 Tænk paa din Søns den bitre Død,
Og paa hans Blod, som for os flød,
Deri er for al Verdens Synd
Forsoning fuld af Kraft og Fynd,
Vi trøste os derved al Tid,
Og haabe paa din Naade blid!

7 Veskjærm os du, som ene kan,
Velsigne dette Sted og Land,
Al Tid os und dit hellig' Ord,
Afvend den Ondes List og Mord,
Giv os tilsidst en salig Død,
Og hos dit hisset Glæden sød!

Text Information
First Line: Afvend fra os, o Herre mild
Original Language: German
Translator: Martin Møller
Translator: Ukjendt
Author: Georg Thymus
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Almindelig Bededag: Til Morgengudstjeneste og Høimesse; Ordinary Prayer Day; Tjuetredje Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel (11 more...)
Notes: Som: O Fader vor i Himmerig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.