Afvend fra os, o Herre mild

Representative Text

1 Afvend fra os, o Herre mild,
Den Straf, som Ridkjærhedens Ild
For vore Synder har opvakt,
Tænk paa din dyre Naade-Pagt,
Fri os fra Krig og Hungers Nød,
Fra Sygdom, sot og hastig Død!

2 Se naadig til os Arme, som
Kan ei bestaa for Ret og Dom,
Men tigger Naade, og vel veed,
At, om du ei af Miskundhed
Forskaane vil, al Verden maa
For Syndens Skyld til Grunde gaa.

3 O Herre, ikke os forkast!
Din Trofasthed staar evig fast,
Thi skaan os nu for Straffens Ris,
Og i al Nød os Hjælp bevis,
Før os paa din Miskundheds Sti,
Og gjør os fra vor Jammer fri!

4 O, du maa ei fortørnes paa
Os svage, usle, arme Smaa!
Du, som os skabte med dit Ord,
Veed, vi er intet uden Jord;
Ret grant dit klare Øie ser,
Hvor skrøbelig vor Tilstand er.

5 Ved Synden vi fordærved er,
Os frister Satan endnu mer,
Saa gjor og Verden, Kjød og Blod,
Endskjønt vi dem vil staa imod;
Den Jammer er dig vel bekjendt,
O Gud, din Naade os tilvend!

6 Tænk paa din Søns den bitre Død,
Og paa hans Blod, som for os flød,
Deri er for al Verdens Synd
Forsoning fuld af Kraft og Fynd,
Vi trøste os derved al Tid,
Og haabe paa din Naade blid!

7 Veskjærm os du, som ene kan,
Velsigne dette Sted og Land,
Al Tid os und dit hellig' Ord,
Afvend den Ondes List og Mord,
Giv os tilsidst en salig Død,
Og hos dit hisset Glæden sød!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #390

Author: G. Thymus

(no biographical information available about G. Thymus.) Go to person page >

Translator (Norwegian): Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Translator (German): Martin Moller

Moller, Martin, son of Dionysius Moller, mason at Liessnitz (now Kroptädt), near Wittenberg, was born at Liessnitz, Nov. 11, 1547. He attended the town school at Wittenberg and the gymnasium at Görlitz, but was too poor to go to any university. In 1568 he was appointed cantor at Löwenberg in Silesia, but in April, 1572, was ordained as pastor of Kesselsdorf, near Löwenberg. In the autumn of 1572 he was appointed diaconus at Löwenberg, in 1575 pastor at Sprottau, and in July, 1600, became chief pastor at Görlitz. He preached his last sermon, Oct. 30, 1605, and died at Görlitz, March 2, 1606 (Koch, ii. 211, iv. 552, &c). Moller's hymns appeared in his two very popular devotional books, (I) Meditationes sanctorumpatrum, Görlitz, 1584;… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d5

TextPage Scan

Kirkesalmebog #390

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #390

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #402

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #390

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d6

Suggestions or corrections? Contact us