Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

394. Vreden din afvend, Herre Gud i Naade!

1 Vreden din afvend, Herre Gud, i Naade!
Riset det haarde bruge du med Maade!
Vi have syndet storlig og gjort ilde,
Tugt os med Milde!

2 Thi om du efter vore Synder onde
Straffed saa haardt, som du med Rette kunde,
Da maatte al Ting gaa til Grund og falde,
Ja en og alle.

3 Synden forlad os, gode Gud og Herre!
Lad atter Naaden over os regjere!
Hjertelig ynkes, det har du for Vane,
Vil ingens Bane!

4 Mindes, vi ere Støv og Aske alle,
Født i Misgjerning, og hver Dag vi falde.
Underlagt Døden, Nød og tusind Plage,
Al' vore Dage.

5 Se til di Søns den blodig Død og Pine,
Som han paa Korest led for Synder mine,
Hannem igjennem Spyd og Nagler stode
Verden til Gode!

6 Derfor, o Fader, ikke os fordærve,
Naade ved Kristus lade du os arve,
At vi saa al Tid udi Himlen gjæve
Med dig maa leve!

Text Information
First Line: Vreden din afvend, Herre Gud i Naade!
Original Language: Latin
Author: Georg Thymus
Translator: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Almindelig Bededag: Til Aftengudstjeneste; Ordinary Prayer Day; Tjuetredje Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel (3 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements