So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

529. Vær glad, o Sjæl, og frygt dog ei

1 Vær glad, o Sjæl, og frygt dog ei,
For du skal vander ad den Vei,
Hvorpaa alt Kjød forsmægter!
Omfavn din Brudgom, Jesus Krist,
Hans Kjærlighed dig trøster vist,
Han ei sin Troskab nægter
Da, naar du intet mægter.

2 Naar jeg, paa Sygeseng lagt ned,
End skjælver i den kolde Sved,
Og ei et Ord kan tale,
Skal Jesus med sin Hyrdestav
Ledsage mig, forbi min Grav,
Hans Livsens Ord husvale,
I Dødsens mørke Dale.

3 Han til sin Faders Velbehag
Har udført al min svære Sag,
Han har Forsoning fundet,
Og den for mig, for mig indbragt
I Himlen, hvor han fik al Magt;
Paa ham min tro er grundet,
Til jeg har Seier vundet.

4 Alt, hvad jeg her forlise kan
I Ufuldkommenheders Land,
Vil jeg for intet skatte;
Udrives jeg af Venners Favn,
Det er mit Bedste; deres Savn
Et Forsyn vil erstatte,
Gud samler de Forladte.

5 Her er dog al min Kundskab mørk,
Her gik jeg i en vildsom Ørk;
Min Andagt i ein Hytte
Af Synd og Sorg forstyrres her,
Der skal jeg se Gud, som han er.
Vel mig, at jeg maa flytte
Fra en brøstfældig Hytte!

6 Den Smerte er en Overgang,
Og bliver Stien end saa trang,
Den dog til Livet fører;
Ved Naaden vil jeg stride frem
Til Herren og til Himlen hjem,
Hvor ingen Pine rører,
Hvor Glæden ei ophører.

7 Hvad skal jeg da forstaa, o da,
Naar Støvet, som jeg iler fra,
Ei hindrer i at tænke!
Indviet i den dybe Fred
Til evig, evig Salighed,
Skal jeg i Gud mig sænke,
Den Kjærlighed kun tænke!

8 O Trøst, som er mig altid sød!
Og naar jeg kjæmper med in Død,
Skal jeg dens Kraft fornemme,
Og overgive da min Aand
I min trofaste Skabers Haand,
Og Jesus aldrig glemme,
Det Haab kan ei beskjæmme.

Text Information
First Line: Vær glad, o Sjæl, og frygt dog ei
Author: Jakob Lund
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sekstende Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday; Alle Helgens Dag: Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie (4 more...)
Notes: Som: Min Sjæl og Aand opmuntre dig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.