Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Vær glad, o sjæl, og frygt dog ei

Vær glad, o sjæl, og frygt dog ei

Author: J. J. Lund
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Vær glad, o Sjæl, og frygt dog ei,
For du skal vander ad den Vei,
Hvorpaa alt Kjød forsmægter!
Omfavn din Brudgom, Jesus Krist,
Hans Kjærlighed dig trøster vist,
Han ei sin Troskab nægter
Da, naar du intet mægter.

2 Naar jeg, paa Sygeseng lagt ned,
End skjælver i den kolde Sved,
Og ei et Ord kan tale,
Skal Jesus med sin Hyrdestav
Ledsage mig, forbi min Grav,
Hans Livsens Ord husvale,
I Dødsens mørke Dale.

3 Han til sin Faders Velbehag
Har udført al min svære Sag,
Han har forsoning fundet,
Og den for mig, for mig indbragt
I Himlen, hvor han fik al Magt;
Paa ham min tro er grundet,
Til jeg har Seier vundet.

4 Alt, havd jeg her forlise kan
I Ufuldkommenheders Land,
Vil jeg for intet skatte;
Udrives jeg af Venners Favn,
Det er mit Bedste; deres Savn
Et Forsyn vil erstatte,
Gud samler de Forladte.

5 Her er dog al min Kundskab mørk,
Her gik jeg i en vildsom Ørk;
Min Andagt i ein Hytte
Af Synd og Sorg forstyrres her,
Der skal jeg se gud, som han er.
Vel mig, at jeg maa flytte
Fra en brøstfældig Hytte!

6 Den Smerte er en Overgang,
Og bliver Stien end saa trang,
Den dog til Livet fører;
Ved Naaden vil jeg stride frem
Til Herren og til Himlen hjem,
Hvor ingen Pine rører,
Hvor Glæden ei ophører.

7 Hvad skal jeg da forstaa, o da,
Naar Støvet, som jeg iler fra,
Ei hindrer i at tænke!
Indviet i den dybe Fred
Til evig, evig Salighed,
Skal jeg i gud mig sænke,
Den Kjærlighed kun tænke!

8 O Trøst, som er mig altid sød!
Og naar jeg kjæmper med in Død,
Skal jeg dens Kraft fornemme,
Og overgive da min Aand
I min trofaste Skabers Haand,
Og Jesus aldrig glimme,
Det Haab kan ei beskjæmme.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #529

Author: J. J. Lund

(no biographical information available about J. J. Lund.) Go to person page >

Text Information

First Line: Vær glad, o sjæl, og frygt dog ei
Author: J. J. Lund
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d674
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #529
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #399Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #529Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d477
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements