577. Kom hen til mig, du træte Sjæl!

Jesus:
1 Kom hen til mig, du trætte Sjæl!
Jeg er den gode Hyrde:
Saa sandt du vil dit eget Vel,
Saa kom med al din Byrde!
Kom, læg den hos mig ned,
Og tag udi dens Sted
Mit Aag, og lær af mig,
Paa Naade er jeg rig,
Og ydmyg ret af Hjerte.

2 Hos mig er Fred og Hvile sød,
Hos mig er Kraft og Styrke,
Hos mig er Lægedom i Nød,
Hos mig er Lys i Mørke;
O Sjæl, o tro mig blot,
Mit Aag det er saa godt,
Min Byrde er saa let,
Ak kom, hvis du er træt!
Du skal det aldrig angre.

Sjælen:
3 O Jesus from! jeg kommer her,
Af dig jeg nu vil lære,
Min Synderbyrde ikke mer
Jeg magter nu at bære;
Jeg høre vil den Røst,
Giv du mig Ro og Trøst,
Og lad mig kjende ret,
Din Byrde den er let,
Dit Aag er Gavn og Glæde!

Text Information
First Line: Kom hen til mig, du træte Sjæl!
Author: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tjuesjette Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty sixth Sunday after Trinity Sunday; Second Sunday in Lent (9 more...)
Source: Dansk
Notes: Som: Vor Gud han er saa fat en Borg
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us