576. Kom hid til mig enhver især

1 Kom hid til mig enhver især,
Som træt og tungt besværet er,
Jeg giver eder Hvile!
Saa siger os Guds kjære Søn,
Det er hans Bud til dem og Bøn,
Som føle Sorgens Pile.

2 Mit Aag er godt, min Byrde let,
Hver den, det bær, og følger ret,
Skal bort fra Vaanden vige,
Jeg selv vil bære med ham saa,
At han ved min Hjælp vist skal naa
Til Gud i Himmerige.

3 Det Aag, jeg bar, den Vei, jeg for
Den Stund, jeg vandred her paa Jord,
Den følger aarle, silde!
Om I da leve, lide, dør,
Det bliver godt, som det sig bør,
Naar Gud var den, det vilde.

4 Men hvo, sit Kors ei tager paa,
Og ei i mine Fodspor gaa,
Kan ei min Tjener være,
Jeg refser den, som jeg har kjær,
Og trang er Veien, den, som bær
Til Liv og evig Ære.

5 Fik Kjødet, hvad det lyster ad,
Og gjorde sig i Verden glad,
Til Dyd I bleve kolde;
Thi kommer der tidt Modgang paa,
Som Kjødets Lyster tugte maa,
I Gudsfrygt eder holde.

6 Ned rinder Timeglassets Sand,
Og Boblen paa det klare Vand
Den brister samme Stunde;
Se, alle er i Dødsens Tvang,
Vor Levetid er ikke lang,
Vi falder sammelunde.

7 Idag er mangen karsk og sund,
Imorgen syg saa mangelund,
Snart Døden hannem kryster,
Som Blomstret i en grønne Eng
Saa visner han udi sin Seng,
Ham Verden intet trøster.

8 Thi merkelig er Modgang god,
Og gjør, at I med sorgfuld Mod
Gud eders Synd bekjende,
Og bede om hans Naade blid,
At I saa i en salig Tid
Kan eders Løb fuldende.

9 I Himmerig er Skatten gjemt,
Som mine Venner er bestemt,
Derhen I skulle tænke,
Den Lyst og Glæde ingen Mand
Fortælle eller tænke kan,
Gud der vil eder skjænke.

10 Alt hvad den evig gode Gud
Tilsiger i sit Ord og Bud,
Det faa vi og altsammen;
Han føre os af al vor Trang,
Han føre os i Englesang
Ved Jesus Kristus! Amen.

Text Information
First Line: Kom hid til mig enhver især
Author: Georg Grüenwald
Translator: Hans Thomissøn
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Twenty sixth Sunday after Trinity Sunday; Tjuesjette Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Nyaarsdag: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (17 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us