Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

606. Jeg vil din Pris udsjunge

1 Jeg vil din Pris udsjunge
I denne Morgenstund,
O Gud, med Røst og Tunge
Af ganske Hjertens Grund
Ved din Søn, Jesus sød,
Som er vor Frelser kjære,
Og vil vo Talsmand være,
I Live og i Død!

2 For hans Skyld jeg af Naade
Er nu bevaret vel
I denne Nat fra Vaade
Til Legem, Liv og Sjæl,
Jeg beder inderlig,
Du vil min synd tilgive,
Hvormed jeg her i Live
Saa tidt fortørner dig!

3 Du vilde og tillige
Mig vogte denne dag,
At Satan ei skal svige
Min Sjæl i nogen Sag!
Fri mig fra alskens Nød,
Fra skam og Skade baade,
Fra Ilds og Vandets Vaade,
Fra brat og hastig Død!

4 Min Sjæl, mit Liv til Ende,
Min Hustru, mine Smaa
Jeg giver dig i Hænde
Med alt, jeg monne faa;
Mit ganske Hus og Hjem,
Gaard, Ære, Gods deslige,
Og hvad jeg mer kan sige,
O Gud, i Naade gjem!

5 Gud naadelig beskjerme
Al kristen Øvrighed,
De Rige og de Arme
Udi vor Menighed!
Du kom beskjerme bedst
Fra Krig og dyre Tider,
Fra Hunger, Sot og Syger
Og Synder, som er flest!

6 Gud skal for al Ting raade,
Thi al Ting han formaar,
Han veed bedst Vei og Maade,
Hvordam det best tilgaar;
Paa ham staar al min Lid,
Han skal mig vel bevare,
Og frelse af al Fare,
I al min Levetid.

7 Saa takker jeg og priser
Min Gud saa glad en Stund
For Naaden, han beviser
Al Tid og mangelund,
Med Bøn ydmygelig,
Han vilde naadig give,
Vi maatte evig blive
Med ham i Himmerig!

8 Amen vi hertil sætte,
Og tvile ikke paa,
Gud skal vor Bøn udrette,
Hans vilje sker just saa.
Derpaa vi alle Mand
Vort Arbeid ei forhale,
Det Gud os mon befale,
Hver i sit Kald og Stand.

Text Information
First Line: Jeg vil din Pris udsjunge
Translator: Hans Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Særlige Salmer: Morgen; Special Hymns: Morning; Åttende Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (1 more...)
Source: Ukjendt tysk Forfatter
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements