Jeg vil din Pris udsjunge

Representative Text

1 Jeg vil din Pris udsjunge
I denne Morgenstund,
O Gud, med Røst og Tunge
Af ganske Hjertens Grund
Ved din Søn, Jesus sød,
Som er vor Frelser kjære,
Og vil vo Talsmand være,
I Live og i Død!

2 For hans Skyld jeg af Naade
Er nu bevaret vel
I denne Nat fra Vaade
Til Legem, Liv og Sjæl,
Jeg beder inderlig,
Du vil min synd tilgive,
Hvormed jeg her i Live
Saa tidt fortørner dig!

3 Du vilde og tillige
Mig vogte denne dag,
At Satan ei skal svige
Min Sjæl i nogen Sag!
Fri mig fra alskens Nød,
Fra skam og Skade baade,
Fra Ilds og Vandets Vaade,
Fra brat og hastig Død!

4 Min Sjæl, mit Liv til Ende,
Min Hustru, mine Smaa
Jeg giver dig i Hænde
Med alt, jeg monne faa;
Mit ganske Hus og Hjem,
Gaard, Ære, Gods deslige,
Og hvad jeg mer kan sige,
O Gud, i Naade gjem!

5 Gud naadelig beskjerme
Al kristen Øvrighed,
De Rige og de Arme
Udi vor Menighed!
Du kom beskjerme bedst
Fra Krig og dyre Tider,
Fra Hunger, Sot og Syger
Og Synder, som er flest!

6 Gud skal for al Ting raade,
Thi al Ting han formaar,
Han veed bedst Vei og Maade,
Hvordam det best tilgaar;
Paa ham staar al min Lid,
Han skal mig vel bevare,
Og frelse af al Fare,
I al min Levetid.

7 Saa takker jeg og priser
Min Gud saa glad en Stund
For Naaden, han beviser
Al Tid og mangelund,
Med Bøn ydmygelig,
Han vilde naadig give,
Vi maatte evig blive
Med ham i Himmerig!

8 Amen vi hertil sætte,
Og tvile ikke paa,
Gud skal vor Bøn udrette,
Hans vilje sker just saa.
Derpaa vi alle Mand
Vort Arbeid ei forhale,
Det Gud os mon befale,
Hver i sit Kald og Stand.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #606

Translator: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg vil din Pris udsjunge
Translator: Hans Chr. Sthen
Author: Anonymous
Source: German
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #606

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #606

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #471

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #606

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.