Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

662. Bed, mit Hjerte, inderlig

1 Bed, mit Hjerte, inderlig,
Naar dig Angst og Kummer krænker!
Klag din Nød enfoldelig
For den Gud, som paa dig tænker!
Tro det, aldrig han forsmaar
Bønne, som fra Hjertet gaar!

2 Stese han til rette Tid
Dig sit Ja vil lade høre;
Tro og vent og bed med Flid,
Han skal nok din Sag udføre!
Gud har maalt din Vei og Gang;
Bed, han kjender nok din Trang!

3 Bed, mit arme Hjerte, bed,
Bed i Jesu Navn fortrolig,
Læg for Gud din Byrde ned,
Vær saa trøstig kun og rolig!
Kraften af din Frelsers Blod
Gjør din Bøn for Gud fuldgod.

4 Bønnen hjælper godt i Nød,
O, saa bed og vær ei bange!
Er du fattig? Gud har Brød;
Ere Sjælens Finder mange?
Bed kun, snart du glad skal se,
Gud han vil dig Hjælp bete.

5 Gud, dinFader, er dig nær,
O, for Hvem vil du da grue?
Maa du gaa paa Torne her,
Roser skal du engang skue,
Ømt Guds Øie følger dig,
Bed da, Hjerte, inderlig!

Text Information
First Line: Bed, mit Hjerte, inderlig
Original Language: German
Author: Joh. Krause
Translator: Wexels
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Faste: Til Høimesse (7 more...)
Notes: Som: Jesus er mit Haab og Trøst
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements