Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

674. Tænk naar engang den Taage er forsvunden

1 Tænk, naar engang den Taage er forsvunden,
Som her sig sænker over Livet ned;
Naar dagen evig klar er hist oprunden,
Og Lys omstraller hver af mine Fjed!

2 Tænk, naar engang er løsthver jordisk Gaade,
Besvaret hvert "Hvorfor", jeg grunded' paa,
Men kunde ei med al min Grublen raade,
Tænk, naar jeg Herrens Vei skal klart forstaa!

3 Tænk, naar engang hver Hjertesorg er slukket,
Hver Vunde lægt, og stillet hvert et Savn,
Hver Smertens Taare visket af, og Sukket,
Det dybe, svalt i Kjærlighedens Favn!

4 Tænk, naar engang med utildækket Øie
Jeg ham skal se, hvem her jeg trode paa,
Tænk, naar jeg hist mit Knæ skal for ham bøie,
Naar jeg med Tak skal for hans Aasyn staa!

5 Tænk, naar engang jeg, uden Synd skal leve,
Hver Tanke ren, hver Gjerning uden Brøst,
Naar aldrig jeg behøver mer at bæve
For Muligheden af en syndig Lyst!

6 Tænk, naar engang i Himlens gyldne Sale
Jeg med den Ven, jeg her paa Jorden fandt,
I Lyset om et evigt Liv skal tale
Og om det Liv, der som en Drøm forsvandt!

7 Væk, Jesus, denne Tanke i mit Hjerte,
Hvergang mig Veien tykkes lang og slem!
Den sødt skal dæmpe hver en bitter Smerte
Og lokke Smilet gjennem Taarer frem.

Text Information
First Line: Tænk naar engang den Taage er forsvunden
Author: Wexels
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Advent: Til Høimesse (14 more...)
Notes: Som: Tænk naar engang den Taage er forsvunden
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements