Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

714. For Folkene i Dødens Nat

1 For Folkene i Dødens Nat
Skal Livets Lys oprinde,
Et Frelsens Straalebanner, sat
Med Kraft paa Klippetinde,
Forsamle skal en talløs Hær
Af hedensk Stamme fjern og nær,
Vor Herre at tilbede.

2 Ja, Hedninges og Isra'ls Trøst!
Til dig de skulle komme
Fra Nord ot Syd, fra Vest og Øst,
Fra Kilder tOrre, tomme,
Og kappes om at komme først,
At slukke Sjælens dybe Tørst
I deine Naadestrømme.

3 Af alle Tungemaal paa Jord
Din Pris du høit skal bære;
Med Herlighed og Ære stor
Et Folk du skal regjere
Af alle Sl"gter trindt omkring,
Et Folk, som over alle Ting
Dig elske skal og lyde.

4 Een Hjord du samler, Hyrde god,
Een hellig Kirkeskare,
Udsprungen af een rod, eet Blod,
Dit eget dyrebare,
Forenet ved een Tro, een Daab,
Een Aand, eet Kald eet Livsens Haab,
Een Herre, Gud og Fader.

Text Information
First Line: For Folkene i Dødens Nat
Author: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Advent: Til Aftengudstjeneste (13 more...)
Source: Waldelands "Missionssalmer"
Notes: Som: Hvad kan os komme til for Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements