For Folkene i Doedens Nat

For Folkene i Doedens Nat

Author: Anonymous
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 For Folkene i Dødens Nat
Skal Livets Lys oprinde,
Et Frelsens Straalebanner, sat
Med Kraft paa Klippetinde,
Forsamle skal en talløs Hær
Af hedensk Stamme fjern og nær,
Vor Herre at tilbede.

2 Ja, Hedninges og Isra'ls Trøst!
Til dig de skulle komme
Fra Nord ot Syd, fra Vest og Øst,
Fra Kilder tOrre, tomme,
Og kappes om at komme først,
At slukke Sjælens dybe Tørst
I deine Naadestrømme.

3 Af alle Tungemaal paa Jord
Din Pris du høit skal bære;
Med Herlighed og Ære stor
Et Folk du skal regjere
Af alle Sl"gter trindt omkring,
Et Folk, som over alle Ting
Dig elske skal og lyde.

4 Een Hjord du samler, Hyrde god,
Een hellig Kirkeskare,
Udsprungen af een rod, eet Blod,
Dit eget dyrebare,
Forenet ved een Tro, een Daab,
Een Aand, eet Kald eet Livsens Haab,
Een Herre, Gud og Fader.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #714

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: For Folkene i Doedens Nat
Author: Anonymous
Source: Waldelands "Missionssalmer"
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d113

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #714

Suggestions or corrections? Contact us