Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

99. O store Konge, Davids Søn

1 O store Konge, Davids Søn,
Min Brudgom skjøn,
Kom, lad dig her indbede!
For dig mit Hjertes Hus og Dør
Nu mer end før
Staar aaden og tilrede.
Ved Komme din
Dør Sorgen min,
Vor Sjæle-Nød,
Ja Synd og Død
Du ene kan adsprede.

2 Af, træd til mig! jeg mod dig gaar,
Se Viljen staar
Beredt, dig Aag at bære!
Dit Aag er sødt, din Byrde let,
Gjør aldrig træt,
Jeg kan dig ei undvære!
Hvad jeg formaar,
Til Rede staar,
Min Sjæl og Aand,
Min Mund og Haand
Dig lyster høit at ære.

3 O Morgenstjerne, inderlig
Nu længes mig,
At du dog vil oprinde,
Og dig med mig i Syndens Nat,
Min ene Skat,
Af Kjærlighed forbinde!
Til Armodsdom,
O Jesus, kom!
Til mig indrid,
Du min Tillid,
Og lad dig hos mig finde!

4 Jeg mine Kviste for dig strør,
Dig bedre bør,
Dig sømmer Oljegrene,
For Seir og Fred dit Budstab er,
Dermed du her
Mig ogsaa vil forlene,
Din Kjærlighed
Dog dig herned,
At du min Sjæl
Af Hjertet vel
Evindelig vil mene.

5 Nu Hosianna, Davids Søn!
Min Del og Løn,
For dig sig Jorden bøie!
Høilovet udi Evighed
Den, som med Fred
Sig hid til os vil føie!
Som i vor Nød
Fra Faders Skjød
Kom os til Gavn
I Herrens Navn,
Hosianna i det Høie!

Text Information
First Line: O store Konge, Davids Søn
Author: Nils Urbimontanus
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Advent 1; Første Søndag i Advent: Til Høimesse; Andre Søndag I Faste: Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (3 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements