614. Min själ berömmer Gud med fröjd

1. Min själ berömmer Gud med fröjd,
Min ande gläder sig,
Ty Gud, min Frälsare i höjd,
Har sett i nåd till mig.
Mig ringa stoft, han salig gjort,
Min själ med nåd han fyllt
Och öppnat mig sitt rikes port
Av kärlek oförskyllt.

2. Hans starka arm har övat makt
Och gjort så stora ting.
De mäktiga han nederlagt
Och strött som stoft omkring.
De andligt rika har han sänt
Ifrån sig tomma bort,
Och prål och högmod har han vänt
I armod inom kort.

3. Ja, hans barmhärtighet är stor
Och utan gräns dess längd,
För den som på hans löfte tror
Är hjälpen aldrig stängd.
Och det förbund han slöt en gång
Med fäderna i frid,
Det skall stå kvar för släkter mång
I nåd till evig tid.

4. Hans visdom outgrundlig är,
Ej världen den förstår
Men den som håller honom kär
Hans planer veta får.
Förtro dig därför mer och mer,
Min själ åt fridens Gud.
Tag mot med glädje, vad han ger,
Och vandra i hans bud.

Text Information
First Line: Min själ berömmer Gud med fröjd
Title: Min själ berömmer Gud med fröjd
Author: Carl Gustaf Boberg (1885)
Publication Date: 2009
Scripture:
Topic: Annunciation
Language: Swedish
Tune Information
Name: AL DI' SIN LEVAS
Composer: J. Olof Lindberg (1921)Media
MIDI file: Al Di' sin levas

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements