58. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường

1. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường,
Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu-Chúa trông hiền-lương,
Kìa, bao tinh-tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy,
Hài-Nhi Jêsus angiấc, thánh-nanh hồn-nhiên thay!
Bầy chiên kia bỗng bebe, chọc thức giấc Anh-Hài,
Jêsus không tiếng oe-oe, nằm tự-nhiên khoan-khoái,
Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiều, nguyền nhin xuống từ trời,
Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cúu-Chúa Jêsus ơi!

Text Information
First Line: Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường
Publication Date: 1983
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements