Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

58. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường

1. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường, Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu-Chúa trông hiền-lương, Kìa, bao tinh-tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy, Hài-Nhi Jêsus angiấc, thánh-nanh hồn-nhiên thay! Bầy chiên kia bỗng bebe, chọc thức giấc Anh-Hài, Jêsus không tiếng oe-oe, nằm tự-nhiên khoan-khoái, Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiều, nguyền nhin xuống từ trời, Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cúu-Chúa Jêsus ơi!

Text Information
First Line: Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường
Publication Date: 1983
Language: VietnameseMedia
More media are available on the text authority and tune authority pages.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements