Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông

Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông

Published in 4 hymnals

Audio files: MIDI

Full Text

Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông,
Dâu kê rom khô thê gôi, Âu-Chúa trông hiên-luong,
Kìa, bao tinh-tú trên cao dêu dòm xuông noi nây,
Hài-Nhi Jêsus angiâc, thánh-nhan hôn-nhiên thay!
Bây chiên kia bông bebe, chox thúc giâc Anh-Hài,
Jêsus không tiêng oe-oe, nàm tu-nhiên khoan-khoái,
Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiêu, nguyên nhin xuông tú tròi,
Lai bên nôi ru tôi ngú, Cúu-Chúa Jêsus oi!

Text Information

First Line: Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông
English Title: Away in a manger
Language: Vietnamese

Tune

AFTON WATER


MUELLER

With the original two-stanza text, AWAY IN A MANGER was first published in James R. Murray's <cite>Dainty Songs for Little Lads and Lasses</cite> (1887) and initialed “J. R. M.” Murray (b. Andover, MA, 1841; d. Cincinnati, OH, 1905) compiled the songbook and is now thought to be…

Go to tune page >


CRADLE SONG


Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Thánh Ca #58Text
TTT-Himnaro Cigneta #616TextAudio
TTT-Himnaro Cigneta #616aTextAudio
TTT-Himnaro Cigneta #616bTextAudio
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements