Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông

Full Text

Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông,
Dâu kê rom khô thê gôi, Âu-Chúa trông hiên-luong,
Kìa, bao tinh-tú trên cao dêu dòm xuông noi nây,
Hài-Nhi Jêsus angiâc, thánh-nhan hôn-nhiên thay!
Bây chiên kia bông bebe, chox thúc giâc Anh-Hài,
Jêsus không tiêng oe-oe, nàm tu-nhiên khoan-khoái,
Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiêu, nguyên nhin xuông tú tròi,
Lai bên nôi ru tôi ngú, Cúu-Chúa Jêsus oi!

Text Information

First Line: Nằm yên trong máng chiền kia, nào duoc nôi, nêm, giuông
English Title: Away in a manger
Language: Vietnamese

Tune

AFTON WATER


MUELLER

With the original two-stanza text, AWAY IN A MANGER was first published in James R. Murray's Dainty Songs for Little Lads and Lasses (1887) and initialed “J. R. M.” Murray (b. Andover, MA, 1841; d. Cincinnati, OH, 1905) compiled the songbook and is now thought to be the tune's composer. However,…

Go to tune page >


CRADLE SONG


Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Thánh Ca #58Text
TTT-Himnaro Cigneta #616TextAudio
TTT-Himnaro Cigneta #616aTextAudio
TTT-Himnaro Cigneta #616bTextAudio
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements