Cymbalen. Andliga Saanger

Editor: J. A. Hultman
Publisher: Missions-Vannens Expedition, Chicago, Ill., 1885
Denomination: Evangelical Covenant Church of America (Swedish)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Ack, blott en liten tid det 'r
d2Ditt ord 'r lyktan p' min stig
d3En liten tid och striden snart skall sluta
d4Foer sista gaangen vi kanske nu
d5Framaat i Jesu namm, Broeder, framaat
d6Froejdefullt, froejdefullt hemaat vidra
d7Hallelujah till Herren, vaar Konung och Gud
d8Hoer hvad under Gud har gjort
d9Hos Herren hjelpen 'r
d10Hvad 'r vaart lif paa jorden
d11I proefningens natt, I haardaste noed
d12Jesus hafver mig foer lossat
d13Jesus, min Jesus, Led mig vid handen
d14Lof pris aat herren stor
d15Lofven nu herran ty herran att lofva
d16Lyckliga barn, som ha Gud till sin far
d17Min harpa jag st'mmer och sjunger en saang
d18Min harpa 'r stundom i piltr'd h'ngd
d19Min sj'l prisar storligen Herren
d20N'r Jesus jag eger, saa eger jag allt
d21Nu 'r jab moejd och glader
d22Nu 'r jag salig, noejd och glad
d23Nu 'ro vi paa resa hem
d24Nu vi vandra till Jerusalem
d25O att med tusen tungors ljud
d26O f'lt saa groent
d27O hurru ljuft att hos Jesus hvila
d28O huru saligt att i unga aaren
d29O hvad s'llhet det skall blif va
d30O Jesu k'r, n'r vill du hemta mig
d31O Jesu, slut mig i din famn
d32O nu vill jag sjunga
d33O oeppna ditt hj'rta foer Herren
d34O s'llhet stor som Herren ger
d35'r det v'l r'tt att jag i noed och sm'rta
d36Snart morgonen randas och dagen gaar opp
d37Snart saa sluta jordens strider
d38Som pilgrim har jag lemnat verlden
d39Upp till Zions stad, till Jerusalem
d40Vi draga framaat, sade Moses engaang
d41Vi ha en Gud, som lefver 'n
d42V'nd om i dag, Saa ropar v'nnen k'ra
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements