Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet

Publisher: Evangelisten Publ. Society's forlag, Chicago, Ill., 1906
Language: Norwegian
Notes: 512 hymns; 19 Korafdeling (Choir pieces)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
101Kom, thi for dig beredt[Kom, thi for dig beredt]
102En port til himlen aaben staar[En port til himlen aaben staar]
103Er dig syndebyrden svær?[Er dig syndebyrden svær?]
104Jesus frelser syndere[Jesus frelser syndere]
105Naar Jesus hvisker til dig, Kom, synder, som![Naar Jesus hvisker til dig, Kom, synder, som!]
106Er du træt og syg og tung om hjerte?[Er du træt og syg og tung om hjerte?]
107Kom til din freiser og tro paa hans navn[Kom til din freiser og tro paa hans navn]
108Jeg et budskab har fra Gud[Jeg et budskab har fra Gud]
109Næsten bevæget[Næsten bevæget]
110Ved du om, at Jesus staar ved hjertets dør[Ved du om, at Jesus staar ved hjertets dør]
111Du, som din skat paa jorden søger[Du, som din skat paa jorden søger]
112Kom, bange sjæl, og naade tag[Kom, bange sjæl, og naade tag]
113Findes en ven, lig den milde Jesus?[Findes en ven, lig den milde Jesus?]
114Frelse i Jesus alene[Frelse i Jesus alene]
115Kom hid, du tørstig sjæl[Kom hid, du tørstig sjæl]
116Vil du med til himmelen, til fredens hjem?[Vil du med til himmelen, til fredens hjem?]
117Kom, du, som føler syndens vegt[Kom, du, som føler syndens vegt]
118Fra Zions bjerg nu toner ud[Fra Zions bjerg nu toner ud]
119Har du noget rum for Jesus[Har du noget rum for Jesus]
120Om nogen mig adspørge vil[Om nogen mig adspørge vil]
121Hvad er vort liv paa jorden?[Hvad er vort liv paa jorden?]
122Kjære ven, kan du foragte[Kjære ven, kan du foragte]
123O, hør Frelserens fodtrin[O, hør Frelserens fodtrin]
124Jeg vandred' i synden engang[Jeg vandred' i synden engang]
125En øverste kom frem til Jesus en nat[En øverste kom frem til Jesus en nat]
126Vor Jesus er altid mod syndere god[Vor Jesus er altid mod syndere god]
127Vil du møde mig hos Jesus[Vil du møde mig hos Jesus]
128Vor sjælelæge nu er nær[Vor sjælelæge nu er nær]
129Du seiler mod et grusomt strømfald, broder[Du seiler mod et grusomt strømfald, broder]
130Der er et hjerte, som for dig ømmes[Der er et hjerte, som for dig ømmes]
131Se blot paa Jesus, se for hver dag[Se blot paa Jesus, se for hver dag]
132Vi stemmer i en frydesang[Vi stemmer i en frydesang]
133Der er liv i et blik paa den korsfæstede[Der er liv i et blik paa den korsfæstede]
134Jeg ved en kilde, som ren og skjøn[Jeg ved en kilde, som ren og skjøn]
135Os en kilde har Gud beredt[Os en kilde har Gud beredt]
136For al synd vor Jesus god[For al synd vor Jesus god]
137Nede i dalen med min Jesus vil jeg gaa[Nede i dalen med min Jesus vil jeg gaa]
138Han, som ei vidste synd, til synd for os blev gjort[Han, som ei vidste synd, til synd for os blev gjort]
139Alt er gjort fra Herrens side[Alt er gjort fra Herrens side]
140Skjønne er løfterne, lifligt Guds ord[Skjønne er løfterne, lifligt Guds ord]
141Vil du fra byrden af synder bli' fri?[Vil du fra byrden af synder bli' fri?]
142Hvilke er de, som freist fra synd og ve[Hvilke er de, som freist fra synd og ve]
143Har du blodets kraft vel kjendt[Har du blodets kraft vel kjendt]
144Hvad end der i verden bedrøver min sjæl[Hvad end der i verden bedrøver min sjæl]
145Der gaar en flodsaa mægtig stor[Der gaar en flodsaa mægtig stor]
146Det er sødt at tro paa Jesus[Det er sødt at tro paa Jesus]
147Dyrebare blodskilde skjøn[Dyrebare blodskilde skjøn]
148Her en kilde rinder[Her en kilde rinder]
149Hver en stund ved Jesus bryst[Hver en stund ved Jesus bryst]
150Intet er for svært for Jesus[Intet er for svært for Jesus]
151O, jeg elsker at se Jesu kjærlighed![O, jeg elsker at se Jesu kjærlighed!]
152Ved korsets fod, hvor min Jesus led[Ved korsets fod, hvor min Jesus led]
153Der er lægedom ved kilden[Der er lægedom ved kilden]
154Se, hvilket dyb af kjærlighed[Se, hvilket dyb af kjærlighed]
155Ei sølv eller guld har mig frelse erhvervet[Ei sølv eller guld har mig frelse erhvervet]
156Der er en kilde fyldt med blod[Der er en kilde fyldt med blod]
157Ak, lammets blod, det dyrebare blod[Ak, lammets blod, det dyrebare blod]
158Død med min Jesus, jeg lever i ham[Død med min Jesus, jeg lever i ham]
159Tag mit liv, o Gud, lad mig[Tag mit liv, o Gud, lad mig]
160Giv mig et glimt af min Jesus[Giv mig et glimt af min Jesus]
161Har den hele nat du forgjæves stræbt[Har den hele nat du forgjæves stræbt]
162Just som jeg er, ei med et straa[Just som jeg er, ei med et straa]
163Frelser, hør mig, naar jeg for dig[Frelser, hør mig, naar jeg for dig]
164Jeg gav mit liv for dig[Jeg gav mit liv for dig]
165Ak, Jesus, jeg længes at helt være din[Ak, Jesus, jeg længes at helt være din]
166Lad mig om Jesus vide mer'[Lad mig om Jesus vide mer']
167Leve for Jesus ydmygt hver dag[Leve for Jesus ydmygt hver dag]
168Jeg skynder frem og opad glad[Jeg skynder frem og opad glad]
169Adskilt for min herres regning[Adskilt for min herres regning]
170Brug mig, naadefulde frelser[Brug mig, naadefulde frelser]
171Om nogen at synde mig lokke vil[Om nogen at synde mig lokke vil]
172Siddende ved Jesu fødder[Siddende ved Jesu fødder]
173Guds naade er som et guddommeligt hav[Guds naade er som et guddommeligt hav]
174Jesus alene mit hjerte skal eie[Jesus alene mit hjerte skal eie]
175Har, broder, du bekjendt[Har, broder, du bekjendt]
176Ikkun du, o Jesus Kristus[Ikkun du, o Jesus Kristus]
177Af naade blot had Gud mig til sig draget[Af naade blot had Gud mig til sig draget]
178Fortæl den sandhed om igjen[Fortæl den sandhed om igjen]
179Den bedste ven, som tænkes kan[Den bedste ven, som tænkes kan]
180Jeg nu den perle fundet har[Jeg nu den perle fundet har]
181Jeg perlen fandt mest verdifuld[Jeg perlen fandt mest verdifuld]
182Visner paa jord alt skjønt[Visner paa jord alt skjønt]
183Min sang, den er om Jesus[Min sang, den er om Jesus]
184Jeg har Gud, og nok jeg har[Jeg har Gud, og nok jeg har]
185I Jesus søger jeg min fred[I Jesus søger jeg min fred]
186Min trældomstid er nu forbi[Min trældomstid er nu forbi]
187Frelst blot af naade, o, hviliken daad![Frelst blot af naade, o, hviliken daad!]
188Jeg vil synge, jeg vil synge om min frelses Gud[Jeg vil synge, jeg vil synge om min frelses Gud]
189Jeg slipper Jesus ei[Jeg slipper Jesus ei]
190Alt for Jesus, alt for Jesus[Alt for Jesus, alt for Jesus]
191O Jesus, min mester, din, din vil jeg bli'[O Jesus, min mester, din, din vil jeg bli']
192Jeg ganske meget maatte tabe[Jeg ganske meget maatte tabe]
193Jeg har en ven i Jesus[Jeg har en ven i Jesus]
194Jeg laa i synden død engang[Jeg laa i synden død engang]
195Din, o Jesus, din at være[Din, o Jesus, din at være]
196Jeg har fundet Sarons rose[Jeg har fundet Sarons rose]
197Nu er min trældom endt, Jesus er min![Nu er min trældom endt, Jesus er min!]
198Jeg har en ven, som elsked' mig[Jeg har en ven, som elsked' mig]
199Sig kun et ord for din herre og din Gud[Sig kun et ord for din herre og din Gud]
200Han lever, elsker, Herren Gud[Han lever, elsker, Herren Gud]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.