Evangeliske Psalmer og Aandelige Sange (Gospel Hymns and Sacred Songs Nos.1, 2 and 3 Combined)

Publisher: Udgiverens Forlag, Chicago, Ill., 1881
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Ak mit hjerte er bebyrdet
d2Ak vlade blot Guds aand bortgaa't
d3Al min tillid er til Jesus
d4Al min tvivl jeg giver Jesus
d5Al pris og lov til Jesus b'r
d6Al 're til Jesus at liv
d7Al verden fortabt var i moerke og moed
d8Al verden kom med jubelskrig
d9Arbejd, thi Natten kommer
d10Arbejd, tro arbejd tro som Guds Tjernere boar
d11Basunen hoet nu lyder
d12Bliv, du bedroevet Aand her end
d13Blot visne Jordlivs Fryd
d14De t'nkte ej, Synderne, Faren var n'r
d15Den kj're Frelser, Paa Taalmod rig
d16Den overgaar al Kundatab, som jeg ved
d17Den store L'ge er nu n'r
d18Din, Jesus kj'r, Mit Hjerte ikke mer
d19Din Kraft kun liden er
d20Din, o Jesus kj'r
d21Dit Hoved, Jesus, tynges ned
d22Dit Rige elsker jeg
d23Du din Kongemagt
d24Du min Skat og Del for efigt
d25Du Sandbeds Aand lad mig forstaa
d26Du Sj'lens Sol, min Frelser kj'r
d27Du snart kommer, o, min Frelser
d28Dyb af Naadejer det saa
d29Dyre Loefter, Gud har givet
d30Een der er, som fremfor andre
d31Een Frelse blot, som bydes
d32Ej gjoer alt Offerblod
d33Ej nu, mit Barn, endnu lidt mer Omtumlen
d34En Alvorstanke blib
d35En Arbejdsdag for Jesus
d36En Krone, saa herlig, mig venter, naar her
d37En Oeverste kom til vor Frelser ved Nat
d38En Skare, utallig, med Harper staar n'r
d39Endnu er Rum i Lemmets lyse Sal
d40Enhver, som bor paa Jordens Kreds
d41Er det vel ret for mig at g'
d42Er Fjender st'rke, Faren stor
d43Er jeg en Korsets Stridsmand, sendt
d44Er Jesus m'gtig nok at faa
d45Fad'rens Naade herligt straaler
d46Foer var jeg doed i synd
d47Fra den brustne Klippe flyder
d48Fra Herlighedens Trone
d49Fra hver en Storm, som h'ver sig
d50Frels, Jesus kj'r, Velsign du dog enhver
d51Frelser, Din Kj'rlighed
d52Frelser, du din Fred nedsende
d53Frelser, mer end liv for mig
d54Frelser, som en Hyrde led os
d55Frelseren mig altid leder
d56Fremad, Kristi Stridsm'nd
d57Fremad, opad, Kristi Stridsm'nd
d58Frigjort fra Loven, Frelse er funden
d59Fryd dig og v'r glad, Gud en Frelser os gav
d60Fryd til ver Jord
d61Gaa glem dine Sorger
d62Gaa hen i min Vingaard, ej ledig der staa
d63Giv Troen Vinger, at den op
d64Gjennem Dalen, fuld af Skygger
d65Gjentag det Budskab ofte ret
d66Glade Haab, som i Jesus er givet
d67God Tidende her er for dig
d68Gud har lovet at give
d69Gud velsign os nu vi skilles
d70Guds Aand vil nu, Synder
d71Hallelujah, han er opsta't
d72Han leder mig, min stoerste Skat
d73Hans Kl'debon hun ikkun beroerte
d74Heilg Aand, vejleder tro
d75Hellig, hellig, hellig, Herre Gud alm'gtig
d76Helt overtydet, Herre, jeg tror
d77Her gjennem Verden som Fremmed jeg gaar
d78Her paa livets Farevande
d79Her under Korset ene
d80Her vor Gl'des Sang blot v'r
d81Herre, du hver Toerstig kalder
d82Hist bag Floden skal vi moedes
d83Hjemme nu, paa Zions Bjerge
d84Hoer det banker hvem der
d85Hoer din Jesu stemme raabe
d86Hoestfolk livets hoesttid
d87Hug det om, hug det om
d88Hvad, L'g din Synd paa Jesus
d89Hvad soeger Folkeskaren dog
d90Hvem er i Himlen vel lig dig
d91Hvilken v'n vi har i Jesus
d92Hvilket godt, behag'ligt Land
d93Hvilket Land, ret som Lyset saa klart
d94Hvo, som teerster, raabe, Vand er nu her
d95Hvor er min tabte Soen idag
d96Hvor Jesusnavnet for hans Faar
d97Hvor overv'ttes kost'lig
d98Hvor soede Jesu Ord dog er
d99Hvorfor vil du doeáVend om
d100I de Kristnes hjem beroven

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements