Evangeliske Psalmer og Aandelige Sange (Gospel Hymns and Sacred Songs Nos.1, 2 and 3 Combined)

Publisher: Udgiverens Forlag, Chicago, Ill., 1881
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d201O Naade, Hvilket Ord
d202O Ordets Ord, det soedest
d203O salig' Dag, da jeg har dig
d204O soede Boennestund
d205O sokkertil Klippen, vel proevet, jeg ty'r
d206O store Naade, soede Lyd
d207O t'nk paa vort Hjem, hvor jog Frelseren ser
d208O t'nk paa vort Hjem over der
d209O Tro, som skr'kkes ej, om den
d210O tusind Tungers Jubellyd
d211O var jeg Intet, Intet
d212Oemt den gode Hyrde
d213Om Staden i Himlen, som er sagt
d214Omvend dig, omvend dig, hvorfor vil du, Sj'l
d215Op nu Stridsm'nd, se Signalet
d216Opliv dit V'rk, o, Gud
d217Over det store Hav
d218Paa ret bej of Maade Gud soerger for os
d219Priser hoejt Jesus vor Konge saa kj'r
d220Proevet haardt her
d221Red de omkommende, doeende sj'le
d222Ring med Himlens Klokker
d223Saa har Gud elsket Verden
d224Saa mange Hindringer vi saa
d225Saa oem og saa foed var min Mesters roest
d226Saa tryg paa Zions Klippe
d227Samla skyer sig omkring mig
d228Sa'nde S'den ved Morgenroed
d229Se, Evighed gryer, Evig Dag er nu n'r
d230Se hint herlige, skjoenne Land
d231Se, Naadens Bud nu sendes
d232Se, nu Kampens Dag frembryder
d233Ser du hast hin Hebr''r Fange kn'le
d234Sig, hvad du t'nker gjoere nu, Broder
d235Sig, hvor er din Tilflugt, so Synder
d236Sig mig den gamle Sandhed
d237Sikker i Jesu Arme
d238Skal jeg gaa did hel tomh'ndet
d239Skal Jesus b're Korset selv
d240Skal vi samles ved Livs-Floden
d241Skjoenne og herlige Eden
d242Sku dog op til Jesus
d243Sku, o Sj'l, et Syn saa herligt
d244Smertens Mand, Hvad Navn at naa
d245Snart Morgenen kommer, vi m'rke det dages
d246Sorgfuid' Samler, hvor kom du fra
d247Staa op med Fryd, han kommen er
d248Staa op, staa op for Jesus
d249Svag, men dog ilende, fremad glad
d250Syng dem atter igjen for mig
d251Tag, dog Jesu Navn her med dig
d252Tag mit Liv, o, Gud lad mig
d253Tag mog mig, o milde Frelser
d254Ti meand, spedalske, langt borte staa der
d255Ti Tusind' Gang ti Tusind'
d256Tidens Klokker stedse gaa
d257Til Festsalen gik Synbderinden saa snar
d258Til han kommer, Ord af Fryd
d259Tro er en Livskraft fas't og kjendt
d260Vaagn op, syng Lammets Sang
d261Ved Broenden, dybt bedroevet
d262Ved et godt Forf't fast staa
d263Ved Jesu Blod og Doed og Tr'ngsel
d264Velsignet er det Baand
d265Vent nu ej mer, min Broder
d266Ventende vi staa ved Floden
d267V'gter, sig mig, Zions Morgen
d268Vi frelste nu er
d269Vi gaa i Oerknens Taage
d270Vi prisa dig Gud, for din soen du os gav
d271Vi skal sove, dog ej evigt
d272Vi tale om Himmelens [s'llhetens] Land
d273Vi vandre hjem Og er blandt dem
d274Vil du komme hjem, Vildfarne
d275Vil for Synd du Naade faa
d276Vild og heftig Stormen raser
d277Vor Lampe f'rdig br'nder
d278Vor Mester har tiltraadt sin Rejse
d279Vor Rejse tidt var lang
d280Vort Liv og Ord boer begge ret
d281V'r glad med mig, Nu er jeg rig
d282V'r n'r mig hver en Stund

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements