Kantu: Kristanaj kaj nereligiaj kantoj en Esperanto

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Jen paliĝis jam la lun'[Jen paliĝis jam la lun']Text
2Novan matenon Vi donis al miALL MEINE QUELLEN
3aTag' de l' tagoj! Saluton, glora tag'!SALVE DIES (Kronenberger)
3bTag' de l' tagoj! Saluton, glora tag'!SALVE DIES (abatejo Münsterschwarzach)
4Abismo-randen portis nin (Seht, golden steigt das Licht empor)
5La sonoriloj vokas nin
6El la komenc' de ĉi tiu nova tag'
7Ho lum' de l' lumo
8Jam ĉe l' unua lumo-stri'
9Nokt' kaj tenebro kaj nubar'
10Vekiĝu, dormanto, vekiĝu el morto
11Jen, novan lumon sendas
12Suriras oran vojon en orient' la sun'.
13La nigra nokt' jam iras for
14Jen la matena juna serena
15Nin urĝe logas hor' post hor'
16Ho Sankta Spir', en unu bril'
17De Vi, ho ordiganta Di'
18Ĉies okuloj estas, Di', turnitaj al Vi (Aller Augen, aller Augen warten, Herr, auf dich)
19Por la ĉiutaga pan'
20La tutan mondon, forta Di'
21Post la bru' kaj tumult'
22Ni petas Vin, ho Krist' Jesu'
23Kreint' de l' kosmo, Eternul'
24Vesper' ankoraŭ ruĝas
25Silentu nun! Eksonas la vesper-fanfar'
26Baldaŭ sonos kokokrio
27Mia preĝo valoru antaŭ Vi kiel incenso (Herr, mein Beten steige zu dir auf wie Weihrauch)
28Plej milda Dio, ho farant'
29Bonan nokton al vi! (Eine ruhige Nacht)
30Jen la tero en mizero
31Vidu: Venos la Sinjor' en glor' (Seht, der Herr kommt in Herrlichkeit) (Ecce Dominus veniet)
32Ho, kia amrenkonto kun Vi en korintim'
33Jen klara voĉ' aŭdigas sin
34Pretigu serioze la korojn vi en vi
35Tremas, skuiĝas la bazoj de l' mond'
36Venu, roso, el ĉiel', venu, ho Mesi'
37Ŝi iris tra la dornarbaro, Kyrieleison!
38Ho, venu Vi, Saĝec' de Di'
39Sin levu pordo kaj lintel'
40Ho Saĝeco, kiu devenis el la buŝo de la Plejaltulo
41Ho Adonaj, Estro de la domo de Izrael
42Ho Radiko de Jiŝaj, kiu staras kiel standardo por la popoloj
43Ho Ŝlosilo de David, Sceptro de la domo de Izrael
44Ho Sunleviĝo, Splendo de lumo eterna
45Ho Reĝo de la popoloj, kaj ilia dezirato
46Ho Emanuel, nia Reĝo kaj Leĝdonanto
47Naskiĝis knab' en Betleĥem', Betleĥem'
48Laŭdatu, Kristo, Via nom' (Gelobet seist du, Jesu Christ)
49Ĉiun jaron ree Krist', Infan de Di'
50Aŭdis diron mi, pa ram pam pam pam
51Diru: Kion vidis vi en noktmeza horo?
52Ho betleĥema stel', vojomontril'
53Ĝoj', ĝoj', en la mondon venis ĝoj'.
54Ĉarma Kristvesper'! Aŭdu: en l'aer'
55Mi ĝojas en la kristnask-vesper'
56Mira interŝanĝ': Pro ke l' hom' fariĝu Di'
57Sciigo mirinda al ĉiu naci'
58Veninta estas nun la fin'
59Kreint' favora, aŭdu nin
60Krist', mia Majstro, diras (Come, follow, follow, follow)
61Nin premas, nin tenas pekem' kiel ĉen'
62La krucon mi rigardu en ĝojo kaj dolor'
63Sian proksimulon ami kiel sin
64Neniam mi forgesos
65Reĝ-insignoj jen leviĝas
66Ho Jesu', por ni vundita
67Ho Jesu', por ni vundita
68Gloron, laŭdon, benon al Vi
69Ĝojkriu, ekjubilu, Jerusalem'
70Sur azenid' al Jerusalem'
71Patro, fariĝu Via volo (Vater, dein Wille geschehe)
72Kristo estis obeema (Christus war für uns gehorsam)
73Skribas por la kruc' Pilato
74Li portis dolorojn, li portis turmentojn
75Memoru min en Via regno
76Sankta Vendredo: Kristo mortas
77Vi estu paska ĝoj', Jesu'
78Gajege kantu ĉies kor'
79Kun ĝoj', savita kristanar'
80Haleluja. Kantuni al Dio
81Ho paska tag', ho tag' de l' glor'
82Ho, kiom triumfus la mastroj de l' mondo
83Kristo leviĝis, haleluja
84Venis virinoj ĉe l' aŭror'
85En blankaj roboj pretas ni
86Ne sufiĉis la potenco de la morto
87Levu vin, pordegoj, pordoj, levu vin
88Vin, pordoj, levu for
89Senlime granda estas Dio
90Spirito de Di'
91Ho, venu, Spirit', Di', Sinjor'
92Fajro de l' amo, ardu!
93Lum' bonvena, fajra flamo
94Venu, kaj penetru nin
95Vento ne videblas, sed al la orel'
96Venu, Spir', kaj faru novaj
97Spirito, venu
98Ho Spirito Dia, Via lum' radia
99Vin, Patro eterna

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us