Saanger for Soendagsskolan och Hemmet

Publisher: Nya Wecko Postens Forlag, Chicago, Ill., 1886
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Ack, min sjal, haf gladigt mod
d2Ack se, ack se, din Jesus god
d3Affalliga son, bortlupna barn
d4Amen, Amen pris och 'ra
d5Anglar blicka ned pa mig
d6Ar du glad af hjertat nojd
d7Barn sondagsskolan, hojen sangens ljud
d8Barn, vi ga till Herren Jesus
d9Bland barnen finnas manga sma
d10Blif nar oss, milde Jesus
d11Blif trogen i det lilla
d12Blott en ros jag ar i Saron
d13Den korta stund jag vandrar h'r
d14Den ljufva, den skoena, den 'lskliga var
d15Den solen som lyser sa stralande ner
d16Ehvad jag tanker, talar, gor
d17En fr'mling klappar pa din doerr
d18En liten flicka kom
d19Ett barn bor aldrig blygas for
d20Ett litet, fattigt barn jag 'r
d21Fa vi motas vid den floden
d22Fa vi uti himlen sjunga
d23Fader, hvem skall har dig lofva
d24Fader, min fader, kom hem med mig nu
d25Flyg, som en faagel [fogel] till bergen
d26Forlossningen ar vunnen
d27Forsaka synd och flarden
d28Fralsare, vi nu nedfalla
d29Fran, urtidens klippa, langt bortom var tid
d30Fri 'r oernen, som paa vingar
d31Frid och gladje fins uti
d32Frukta ej du lilla har
d33Frukta icke, lilla akara
d34Ga framat, Kristi stridsman
d35Gloem aldrig boenens timmer
d36Gud, jag hoer om rika stroemmar
d37Gud 'lskar utan like
d38Gud ser dig fran det hoga
d39Guds Ord kan aldrig doe
d40Guds rike 'r en peria skon
d41Harliga Zion ofvan der
d42Hell, Jesus utaf Betlehem
d43Herde, b'r oss i ditt skoete
d44Herden for faren offrade sig
d45Hoer o min sjal hur anglasangen skallar
d46Hor du nansin anglar sjunga
d47Hor hvad under Gud har gjort
d48Hor Jesus bjuder dig
d49Hor oss, milde Jesus
d50Hur kan en fallen Adams son
d51Hur ljuft att hvila vid ditt hjerta
d52Hvem har v'l sk'l att sjunga
d53Hvilken klappar, hvem ar der
d54I blomman af din ungdoms tid
d55I den staden uti fjerran
d56I synd och nod lag veriden dod
d57I verlden finnas manga vanner
d58Jesu, blott i dina sar
d59Jesu bold allena kan fran synden rena
d60Jesu god, som faren foeder
d61Jesu, hjelp mig trogen blifva
d62Jesu, hjerta, du som brast
d63Jesus, dig vi nu akalla
d64Jesus, herde for de far
d65Jesus, led mig, Jesus, led mig
d66Jesus, med din ande vack oss
d67Jesus 'r min v'n den b'ste
d68Jesus sade om sma barnen
d69Jesus stor i arn
d70Jesus vill mitt hjerta vinna
d71Kan du ej pa vida vatten
d72Kanner du Herden god
d73Kom nu till Jesus, droj ej en stund
d74Kom som ett barn, kom som du 'r
d75Kom till den oeppna k'lla
d76Kommen till mig, Herren Jesus hoers kalla
d77Kristus har vunnit, frojdas och sjung
d78Lat inga tarar flyta
d79Lilla barn, ack, lyft ditt oega
d80Ljufligt sjung ljufligt sjung
d81Mahanda for den sista gang
d82Mann Jesus afven fraisa kan
d83Menska, dig besinna
d84Mig, lilla barn, o Herre, lar
d85Milde Jesus, van och broder
d86Milde Jesus, var oss n'r
d87Min Jesus sager mig
d88Moder, lat ej tarar flyta
d89Nar den morka natten flyr
d90Nar vart verk har tagit slut
d91Nar verldens hopp fortvinadt
d92N'rmare, gud, till dig n'rmare dig
d93Nu broder, da vi skiljas har
d94Nu dryckenskapen gar hand i hand
d95Nu kallar Jesus dig
d96Nu 'r jag s'll och noejd
d97O, det skoena bibelordet
d98O, du all nadens ofverflod
d99O, du k'rleksrike Ande, kom och blas
d100O, Fader I det hoga

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.