Saanger for Soendagsskolan och Hemmet

Publisher: Nya Wecko Postens Forlag, Chicago, Ill., 1886
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d101O, gode, Fader, vi dig prisa
d102O, gode herde, var mig nar
d103O Gud, ma jag ej finna ro
d104O Gud, se nadigt ned
d105O Gud, vill du nedlata dig
d106O hvad froejd, Gud har foerlatit
d107O jag ser de ljusa anglar
d108O Jesu, dig jag foelja vill
d109O Jesu, god gif talamod
d110O Jesu, jag mig vander
d111O Jesu Krist, dig till oss v'nd
d112O Jesu, mig vid handen tag
d113O laten dock barnen fe komma till mig
d114O skulle, jag foerg'ta dig
d115Onda ord, o, lat dem aldrig
d116Re'n morgonstjernan badar
d117Sa fod mina lam sade Jesus en gang
d118Sag mig den gamla sanning
d119Se pa Jesus, nar du lider
d120Sent, sent, sa sent, och natten mork och kall
d121Si, barnen i skaror foersamla nu sig
d122Si, Herren ifran hojden kom
d123Si, himlens perlportar
d124Si, jag sag en dorr upplaten
d125Si, Jesus fralsar gamla
d126Si, Jesus 'r ett troestrikt namn
d127Si, natten flyr foer dagens froejd
d128Si, nu ar salighetens dag
d129Skall v'l Jesus gloemma
d130Skydda din klena hjord
d131Snart kommer han, som komma skall
d132Sok att bli god, sok att bli sann
d133Sok att ofva hjeltemod
d134Solen ler och traden knoppas
d135Sommarvindar vanligt fora
d136Sondag, stilla, ljufva, ack, jag har dig klar
d137Sralande stjernan pahimmelen klara
d138Syndare, din baste van
d139Syndare, din baste van
d140Syndarns van och arans Konung
d141Till dig, du, som hoerer de sp'da
d142Till himlen, till himlen, Jag staller min gang
d143Till Jesus kommo barnen smaz
d144Uti bibeln fins en skatt
d145Uti faran hasta
d146Uti lifvets skoena blomma
d147Vak upp, vak upp och sjung
d148Valkommen var, o Herre kar
d149Valkomna, barn, till detta rum
d150Var dyrbara bibel, som Herren oss gaf
d151Var fader har aldrig mer drucket en tar
d152Vi, en liten skara barn
d153Vi frojdas, vi sjunga tillsammans uti
d154Vi 'ro [v'l] ringa och svaga och smaa
d155Vi samlas, vi samlas, och lofsangen gar
d156Vi vanta pa att Herrens And
d157Visste du hur Jesus oemmar
d158V'nd om i dag till Jesus

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.