Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Aabne, Jesus, du vort oere
d2Aand over Aander, kom ned fra det hoeie
d3Af Adams fald ford'rvet er
d4Af dybest noed lad os til Gud
d5Af hoeiheden oprunden er
d6Afvend fra os, o Herre mild
d7Ah Herre from hvor stor og grum
d8Ak Fader lad dit ord og aand
d9Ak Gud, du kj'rest fader min
d10Ak Gud jeg skrifte vil for dig
d11Ak himmelsoede ord
d12Ak vidste du som gaar i Syndens L'nke
d13Al lov og pris og 're boer
d14Al verden nu raabe for Herren med fryd
d15Aldrig er jeg uden Vaade
d16Alene paa Gud fortroester
d17Alene til dig, herre Jesus Krist
d18Alenest' Gud i Himmerig
d19Alle Ting er underlige
d20Alting tjener dem til gode
d21At sige verden ret farvel
d22Ay dybsens noed raaber jeg til dig
d23Bedre dig, o kj're sj'l
d24Bedre kan jeg ikke fare
d25Befal du dine veie
d26Behold os, Herre, ved dit Ord
d27Bliv, hos mig, kj're herre Krist
d28Bliv hos os, Mester, dagen helder
d29Bliv med din store naade
d30Bort, verden, af mit Sind og Oeie
d31Bort, verdens julegl'de
d32Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre
d33Dagen snart er runden hen
d34Dagen viger og gaar bort
d35De hellig tre konger hzertens glad
d36De kn'lede med ja mod ja
d37Den Blomstertid nu kommer
d38Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner
d39Den Idr't Gud er t'kkelig
d40Den kristne kirkes alerdom
d41Den kristne kirkes skjoenne navn
d42Den lyse Dag forgangen er
d43Den moerke nat forgangen er
d44Den naade, Gud har os beted
d45Den naade, som Gud haver gjort
d46Den naadens tid er gl'delig
d47Den nat, da Jesus blev forraadt
d48Den Port er sn'ver, trang den Sti
d49Den signede Dag er os benuted
d50Den signede Dag, o frelser blid
d51Den signede Dag, som vi nu ser
d52Den store hvide Flok, vi se
d53Den tro, som Jesus favner
d54Den troest er stro
d55Den yndigste rose er funden
d56Der Doeden slog Herodes ned
d57Dig beder vi, boernene dine
d58Dig takker vi, o herre Krist
d59Din, o Jesu, din at v're
d60Dit Navn, o Jesus, vinker mig
d61Drag ind ad dine porte
d62Drag, Jesus, mig op efter dig
d63Du ledte frem ved Almagts Bud
d64Du livsens broed, Immanuel!
d65Dybt h'lder aaret i sin gang
d66Dyre bord, som Jesus d'kker
d67Eia, mit Hjerte inderlig Storl'ngsel
d68En evig sabbatstid Og deilig frommer blid
d69En Gud og alles Fader
d70Enhver, som tror og bliver doebt
d71Er Gud for mig, saa tr'de
d72Er skibet nu Og folk i fare stedt
d73Esaias profeten det mon ske
d74Et barn er foedt i Betlehem
d75Et barn er os ved Herrens store naade
d76Et er noedigt, dette Ene
d77Et helligt Liv, en salig Doed
d78Et lidet barn saa lystelig
d79Et trin jeg atter har idag
d80Et trofast Hjerte, Herre min
d81Fader, ogsaa denne gang
d82Fader vor udi himmerig
d83Falder paa dig modgangs hede
d84Far, verden, far vel
d85Farvel med dine gange
d86Farvel vil jeg dig sige
d87Forf'rdes ei, du lille hob
d88Forgj'ves er arbeid og kunst
d89Forlen os freden naadelig
d90Forsoeger eder selv
d91Forsoem ei Herrens menighed
d92Fra doede opstod den herre Krist
d93Fra fjord og fl're, Fra fjeld og dyben dal
d94Fra Gud vil jeg ei vige
d95Fra himlen hoeit kommer vi nu her
d96Fra himlen kom den engleskar
d97Fra Himmelen hid til os ned
d98Fra mennesken har jeg vendt min hu
d99Frisk op, endnu engang
d100Frisk op, min Sj'l, forsage [og giv dig] ei

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements