Zions Seiers Sange, En Ny Samling af Aandelige og Bibelske Sange. . .

Editor: Thomas Nelson, D. O. Teasley
Publisher: Evangeli Basun Pub. Co., St.Paul Park, Minn., 1906
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Al 're til Jesus vor Fresler
d2Alene med Jesus, i Enrum at gaa
d3All area till fr'lsaren Jesus
d4Arme Synder, kom til Jesus
d5Baade i Liv og Doed, Baade ved Nat og Dag
d6Beder. saa slal der gives dig
d7Broder, nu er Veien aaben
d8Den som lyder och tror
d9Drag mig n'rmare o, Jesus
d10Du min 'lskade 'r skoen
d11Dyre Frelser, du har frelst mig
d12Dyre Jesus du har fr'lst mig
d13Elsker du vor Frelser
d14En Doer af gjennemgaa
d15En doerr att genomgaa
d16En gaang, n'r Andens hviskning
d17Engang en Frelser til Jorden kom
d18Engang i Juda-Land, Om Natten, skjult i Loan
d19Engang, naar Aandens Hvisken, Saa sagte og saa
d20Et Dommedags Bud vi forkynder
d21Fader, vi med Taarer byder
d22Farvel, Venner, Venner kj're
d23Farv'l v'nner, v'nner k'ra
d24Forloest fra Syndens Nat
d25Fra Himmel og Herlighed Jesus kom ned
d26Framaat, du lilla och frikoepta skara
d27Frelser, jeg er din, dit Blod har kjoebt mig
d28Fremad, du lille igjenloeste Skare
d29Fremad, fremad, er vort Krigsraab her
d30Fremad, opad, Kristi Stridsm'nd
d31Fryd dig, i det, som Gud har gjort
d32Fryd dig, Zions Datter, Kristi Menighed
d33Frygt ei, du lille Flok
d34Gif mig daglig naad, o Herre
d35Grib nu Troens Skjold, min Broder
d36Gud elsted Verden, skjoent den var
d37Guds foersamling, rena jungfru
d38Guds Menighed er herlig
d39Guds Ord i vor Bibel bestaar
d40Han kommer, den m'gtige Konge
d41Her en Kilde rinder, Salig hvo den finder
d42Her udi Kanans forj'ttede Land
d43Her vi samlet er om Korset
d44Herre, giv mig daglig Naade
d45Herre, jeg nu kn'ler ned
d46Herre, jeg nu ydmyg kn'ler
d47Herren er min Hyrde, Han mig vogter vel
d48Herren sidder nu i domar'dalen
d49Herren sidder nu i Rette-Dalen
d50Herrens foerloeste med Fr'lsarens blod
d51Himlen er et helligt Sted
d52Himlen 'r en helig plats
d53Hjemmet er et helligt Sted
d54Hoesten er stor arbeiderne er faa
d55H'r en k'lla rinner
d56H'r uti Kanaans foerlofvade land
d57Hvad er vort Liv paa Jorden
d58Hvad vil du svare Jesus
d59Hvarfoer skall jag foertappt
d60Hvart skall jag gaa foer hj'lp uti sjukdom
d61Hvilande paa Jesu armar
d62Hvo er de, som ifoert hvide Kl'der
d63Hvo er denne, som fra Edom kommer
d64Hvo vil lide med vor Frelser
d65Hvor findes der Hvile fra Strid og Uro
d66Hvor godt det er at moedes
d67Hvor skal vi soege Hj'lp i vor Sygdom
d68Hvor st'rk Fuldkommenhedens Baand
d69I de Saliges hjem, i det herlige land
d70I Getsemane Jesus vi kan se
d71I, Herrens Forloeste med Frelserens Blod
d72I min Bibel staar der skrevet
d73I Morgen Stund, med Voen i Mund
d74Jesus er min, min Hyrde god
d75Jesus, gjoer mig stille, stille
d76Jesus, goer mig stilla, stilla
d77Jesus har baaret min Synd og Skam
d78Jesus har burit min synd och skam
d79Jesus staar med aabne Arme
d80Jesus till Fadren Bad, Foere sin doed
d81Jesus vil frelse, for dig har han givet
d82Jesus vil komme igjen, Dette er loeftet han gav
d83Jesus vill komma igen
d84Kast kun al din Sorg paa Herren
d85Klippa, du som brast foer mig
d86Klippa, du som brast foer mig
d87Kom hjem, tabte Barn, til din Frelser
d88Kom, o Sj'l, til Kilde
d89Kom Sj'l til den levende Klide
d90Kommer alle, tr'tte Sj'le
d91Kristud er opstanden, Syng en Jubelsang
d92Lad os synge en Sang om vort himmelske Hjem
d93Lad os synge Navnet Jesus
d94L'nende paa Jesu Arme Sj'len finder Fred
d95L'nge har mit Hjerte sukket
d96Lover Herren, o min Sj'l, Han for dig gjoer
d97Lyft nu upp trons skoeld, min broder
d98Lyt til Guds Roest, hvor langmodig han kalder
d99Mens Solen i Vesten forsvinder
d100Min Fred, den giver eder, Er Jesu velsignede

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us