P. H. Dam

Short Name: P. H. Dam
Full Name: Dam, P. H.
Hymnary.org does not have biographical information about this person.

Texts by P. H. Dam (257)sort descendingAsAuthority LanguagesInstances
Ak mit hjerte er bebyrdetP. H. Dam (Author)1
Ak vlade blot Guds aand bortgaa'tP. H. Dam (Author)Danish2
Al min tillid er til JesusP. H. Dam (Translator)Danish2
Al min tvivl jeg giver JesusP. H. Dam (Author)1
Al pris og lov til Jesus b'rP. H. Dam (Author)1
Al 're til Jesus at livP. H. Dam (Author)1
Al verden fortabt var i moerke og moedP. H. Dam (Author)1
Al verden kom med jubelskrigP. H. Dam (Author)2
Arbejd, thi Natten kommerP. H. Dam (Author)1
Arbejd, tro arbejd tro som Guds Tjernere boarP. H. Dam (Author)Danish2
Basunen hoet nu lyderP. H. Dam (Author)2
Bliv, du bedroevet Aand her endP. H. Dam (Author)1
Blot visne Jordlivs FrydP. H. Dam (Author)1
De t'nkte ej, Synderne, Faren var n'rP. H. Dam (Author)1
Den kj're Frelser, Paa Taalmod rigP. H. Dam (Author)1
Den overgaar al Kundatab, som jeg vedP. H. Dam (Author)1
Den store L'ge er nu n'rP. H. Dam (Author)1
Din, Jesus kj'r, Mit Hjerte ikke merP. H. Dam (Author)2
Din Kraft kun liden erP. H. Dam (Author)1
Din, o Jesus kj'rP. H. Dam (Author)1
Dit Rige elsker jegP. H. Dam (Author)1
Du din KongemagtP. H. Dam (Author)1
Du min Skat og Del for efigtP. H. Dam (Author)Danish1
Du Sandbeds Aand lad mig forstaaP. H. Dam (Author)2
Du Sj'lens Sol, min Frelser kj'rP. H. Dam (Author)1
Du snart kommer, o, min FrelserP. H. Dam (Author)1
Dyb af Naadejer det saaP. H. Dam (Author)1
Een der er, som fremfor andreP. H. Dam (Author)1
Een Frelse blot, som bydesP. H. Dam (Author)1
Ej gjoer alt OfferblodP. H. Dam (Author)1
Ej nu, mit Barn, endnu lidt mer OmtumlenP. H. Dam (Author)1
En Alvorstanke blibP. H. Dam (Author)1
En Arbejdsdag for JesusP. H. Dam (Author)1
En Krone, saa herlig, mig venter, naar herP. H. Dam (Author)2
En Oeverste kom til vor Frelser ved NatP. H. Dam (Author)1
En Skare, utallig, med Harper staar n'rP. H. Dam (Author)1
Endnu er Rum i Lemmets lyse SalP. H. Dam (Author)1
Enhver, som bor paa Jordens KredsP. H. Dam (Author)1
Er det vel ret for mig at g'P. H. Dam (Author)1
Er Fjender st'rke, Faren storP. H. Dam (Author)2
Er jeg en Korsets Stridsmand, sendtP. H. Dam (Author)1
Er Jesus m'gtig nok at faaP. H. Dam (Author)1
Foer var jeg doed i syndP. H. Dam (Author)1
Fra den brustne Klippe flyderP. H. Dam (Author)2
Fra Herlighedens TroneP. H. Dam (Author)1
Fra hver en Storm, som h'ver sigP. H. Dam (Author)1
Frels, Jesus kj'r, Velsign du dog enhverP. H. Dam (Author)2
Frelser, Din Kj'rlighedP. H. Dam (Author)2
Frelser, du din Fred nedsendeP. H. Dam (Author)1
Frelser, mer end liv for migP. H. Dam (Author)Danish1
Frelser, som en Hyrde led osP. H. Dam (Author)1
Frelseren mig altid lederP. H. Dam (Author)Danish1
Fremad, Kristi stridsmændP. H. Dam (Author)Norwegian2
Fremad, opad, Kristi Stridsm'ndP. H. Dam (Author)1
Frigjort fra Loven, Frelse er fundenP. H. Dam (Author)1
Fryd dig og v'r glad, Gud en Frelser os gavP. H. Dam (Author)1
Gaa glem dine SorgerP. H. Dam (Author)2
Gaa hen i min Vingaard, ej ledig der staaP. H. Dam (Translator)Danish2
Giv Troen Vinger, at den opP. H. Dam (Author)1
Gjennem Dalen, fuld af SkyggerP. H. Dam (Author)1
Gjentag det Budskab ofte retP. H. Dam (Author)1
Glade Haab, som i Jesus er givetP. H. Dam (Author)2
God Tidende her er for digP. H. Dam (Author)2
Gud har lovet at giveP. H. Dam (Author)1
Gud velsign os nu vi skillesP. H. Dam (Author)1
Guds Aand vil nu, SynderP. H. Dam (Author)1
Han leder mig, min stoerste SkatP. H. Dam (Author)1
Hans Kl'debon hun ikkun beroerteP. H. Dam (Author)1
Heilg Aand, vejleder troP. H. Dam (Author)Danish1
Hellig, hellig, hellig, Herre Gud almægtigP. H. Dam (Author)Norwegian1
Her gjennem Verden som Fremmed jeg gaarP. H. Dam (Author)2
Her paa livets FarevandeP. H. Dam (Author)English1
Her under Korset eneP. H. Dam (Author)1
Her vor Gl'des Sang blot v'rP. H. Dam (Author)2
Herre, du hver Toerstig kalderP. H. Dam (Author)2
Hist bag Floden skal vi moedesP. H. Dam (Translator)2
Hjemme nu, paa Zions BjergeP. H. Dam (Author)2
Hoer det banker hvem derP. H. Dam (Author)1
Hoer din Jesu stemme raabeP. H. Dam (Author)2
Hoestfolk livets hoesttidP. H. Dam (Author)2
Hug det om, hug det omP. H. Dam (Author)2
Hvad, L'g din Synd paa JesusP. H. Dam (Author)2
Hvad soeger Folkeskaren dogP. H. Dam (Author)2
Hvem er i Himlen vel lig digP. H. Dam (Author)2
Hvilken vän vi ha i JesusP. H. Dam (Author)Swedish6
Hvilket godt, behag'ligt LandP. H. Dam (Author)2
Hvilket Land, ret som Lyset saa klartP. H. Dam (Author)1
Hvo, som teerster, raabe, Vand er nu herP. H. Dam (Author)1
Hvor er min tabte Soen idagP. H. Dam (Author)1
Hvor Jesusnavnet for hans FaarP. H. Dam (Author)1
Hvor overv'ttes kost'ligP. H. Dam (Author)1
Hvor soede Jesu Ord dog erP. H. Dam (Author)2
Hvorfor vil du doeáVend omP. H. Dam (Author)1
I de Kristnes hjem berovenP. H. Dam (Author)1
I de tause midnatstimerP. H. Dam (Author)1
I min Faders Hus er der meget RumP. H. Dam (Author)1
I mit Liv vare Fejltrin mangeP. H. Dam (Translator)2
Ikkun et Skridt til JesusP. H. Dam (Author)Danish1
Ikkun Tillid hver en DagP. H. Dam (Author)1
Il glade Hjerte henP. H. Dam (Author)2
Intet af din Syndegj'ldP. H. Dam (Author)1
Jesus bloedende her seP. H. Dam (Author)1
Jesus for Syndre gr'dP. H. Dam (Translator)2
Jesus, hold mig n'r dit korsP. H. Dam (Author)Danish1
Jesus kalder, Synder hoerP. H. Dam (Author)2
Jesus Kristus gaar forbiP. H. Dam (Author)1
Jesus, lad mig leve herP. H. Dam (Author)1
Jesus naadigen kalder til sig henP. H. Dam (Author)1
Jesus regjere skal hvert StedP. H. Dam (Author)1
Jesus sj'lens Elsker, Kj'rP. H. Dam (Author)1
Just some jeg er, da jeg blot harP. H. Dam (Author)1
Kald dem ind, de Arme, RingeP. H. Dam (Author)1
Kj're Fader, o velsign osP. H. Dam (Author)Danish1
Klart vort Banner skinnerP. H. Dam (Author)1
Klippa, du som brast för migP. H. Dam (Author)Swedish1
Kom du troestloese Sj'lP. H. Dam (Author)1
Kom, Helge Ande, forklarP. H. Dam (Author)2
Kom hjem, kom hjemP. H. Dam (Author)1
Kom, I som elake GudP. H. Dam (Author)1
Kom, I Syndre, arme, sygeP. H. Dam (Author)1
Kom, min Sj'l, din Boen fremb'rP. H. Dam (Author)1
Kom n'r mig, o, min FrelserP. H. Dam (Author)1
Kom nu til Jesus, opf't det ejP. H. Dam (Author)1
Kom, o Pil'grim, il dog hjemP. H. Dam (Author)2
Kom Sj'l, du som l'nges for Gl'deP. H. Dam (Author)2
Kom syndbetynget Sj'l i TroP. H. Dam (Author)1
Kom syng det glade Budeskabs LydP. H. Dam (Author)1
Kom til Jesus, kom til JesusP. H. Dam (Author)2
Kom til mig og faa Hvile herP. H. Dam (Author)1
Kom, tilredt Fest er herP. H. Dam (Author)1
Kom, Velsignelsernes KildeP. H. Dam (Author)1
Kristi Kors, min Ros og VindingP. H. Dam (Author)1
Lad ej Guds Ord forbi dig gaaP. H. Dam (Author)2
Lad Fristelsen ikkeP. H. Dam (Author)1
Lad os samle op alt SolskinP. H. Dam (Author)2
Lavt ved Jesu FoedderP. H. Dam (Author)1
Led mig, m'gtige JehovaP. H. Dam (Author)1
L'nge ventede i MoerketP. H. Dam (Author)1
L'ngfelsfuld ile nu Tankerne hjemP. H. Dam (Author)1
Loeft op loeft op din roest at klingeP. H. Dam (Author)1
Lysglimt i moerket, brodre, frygt nu ej merP. H. Dam (Author)1
Med Blodfanen for os til Kana'n vi gaaP. H. Dam (Author)1
Mens Livets Lys and straaler klartP. H. Dam (Author)1
Mig velsign, Gud, Fader kj'rP. H. Dam (Author)1
Min Aand, som af Feiltrins Sorg meget har lidtP. H. Dam (Author)1
Min Gud, hvilken Stund, Da jeg fandt denne GrundP. H. Dam (Author)1
Min, Se Naadens StraaleflodP. H. Dam (Author)2
Min sidste Sol nu synker st'rkP. H. Dam (Author)1
Min sj'l, staa op, fat ModP. H. Dam (Author)1
Min sj'l, v'r paa din VagtP. H. Dam (Author)1
Min synd er stor, min styrke svagP. H. Dam (Author)1
Min synd jeg bringer digP. H. Dam (Author)1
Min Tid henglider hurtig herP. H. Dam (Author)1
Min Tro ser op til digP. H. Dam (Author)1
Min Vej er trang, min FaderP. H. Dam (Author)1
Mit Himmelhjem er skjoen og kj'rP. H. Dam (Author)1
Mit Hjerte, af Sorg trykket nedP. H. Dam (Author)1
Moedes vi hist bagved FlodenP. H. Dam (Author)1
Moerk Natten er, og Vinden kold frembryderP. H. Dam (Author)Danish1
Naar Fred, lig en FlodstroemP. H. Dam (Author)1
Naar han kommer, naar han kommerP. H. Dam (Author)1
Naar Jesus kommer, at Loen uddeleP. H. Dam (Author)Danish1
Naar mit sidate Farvel jeg til Verden har sagtP. H. Dam (Author)1
Naar st'rk Livets Storme raseP. H. Dam (Author)1
Naar vi naa hjem fra hver Smerte og SorgP. H. Dam (Author)2
Naar vi naa vor Fadera RigeP. H. Dam (Author)2
Naa't er det Land med KornP. H. Dam (Author)1
O den bittre Sorg og SmerteP. H. Dam (Author)1
O, dybe, klare OrdP. H. Dam (Author)1
O Fred, som rolig frem, lig Floden FlyderP. H. Dam (Author)1
O Frelse, Glade Lyd, som naarP. H. Dam (Author)1
O Hvilens land jeg sukker forP. H. Dam (Author)1
O hvilken Frelser, som for mig erP. H. Dam (Author)1
O hvor er de hoestfolk som tro vil herP. H. Dam (Author)1
O hvor saligt er det, Vi i Jesus er EtP. H. Dam (Author)1
O hvor skal jeg gaa hen for Hj'lpP. H. Dam (Author)2
O jeg er saa glad i min JesusP. H. Dam (Author)2
O Jesus, helbred mig, at jeg bliver velP. H. Dam (Author)1
O Jesus, skel vel Nogen sigP. H. Dam (Author)1
O kom nu til Jesus, og tro paa hans NavnP. H. Dam (Author)Danish1
O kunde jeg opstigeP. H. Dam (Author)English2
O mit Hjerte tomt og matP. H. Dam (Author)1
O naade for hver, som blev renset og friP. H. Dam (Author)1
O Naade, Hvilket OrdP. H. Dam (Author)1
O Ordets Ord, det soedestP. H. Dam (Author)1
O salig' Dag, da jeg har digP. H. Dam (Author)1
O sokkertil Klippen, vel proevet, jeg ty'rP. H. Dam (Author)1
O store Naade, soede LydP. H. Dam (Author)1
O t'nk paa vort Hjem, hvor jog Frelseren serP. H. Dam (Author)1
O t'nk paa vort Hjem over derP. H. Dam (Author)1
O Tro, som skr'kkes ej, om denP. H. Dam (Translator)Danish2
Oemt den gode HyrdeP. H. Dam (Author)1
Omvend dig, omvend dig, hvorfor vil du, Sj'lP. H. Dam (Author)1
Op nu Stridsm'nd, se SignaletP. H. Dam (Author)1
Opliv dit V'rk, o, GudP. H. Dam (Author)1
Over det store HavP. H. Dam (Author)1
Paa ret bej of Maade Gud soerger for osP. H. Dam (Author)1
Red de omkommende, doeende sj'leP. H. Dam (Author)Danish1
Ring med Himlens KlokkerP. H. Dam (Author)1
Saa har Gud elsket VerdenP. H. Dam (Author)1
Saa mange Hindringer vi saaP. H. Dam (Author)1
Saa oem og saa foed var min Mesters roestP. H. Dam (Author)1
Saa tryg paa Zions KlippeP. H. Dam (Author)1
Samla skyer sig omkring migP. H. Dam (Author)1
Sa'nde S'den ved MorgenroedP. H. Dam (Author)1
Se, Evighed gryer, Evig Dag er nu n'rP. H. Dam (Author)2
Se hint herlige, skjoenne LandP. H. Dam (Author)1
Se, Naadens Bud nu sendesP. H. Dam (Author)1
Se, nu Kampens Dag frembryderP. H. Dam (Author)1
Ser du hast hin Hebr''r Fange kn'leP. H. Dam (Author)1
Sig, hvad du t'nker gjoere nu, BroderP. H. Dam (Author)Danish1
Sig, hvor er din Tilflugt, so SynderP. H. Dam (Author)Danish1
Sig mig den gamle SandhedP. H. Dam (Author)1
Sikker i Jesu ArmeP. H. Dam (Author)Danish1
Skal jeg gaa did hel tomh'ndetP. H. Dam (Author)1
Skal Jesus b're Korset selvP. H. Dam (Author)1
Skal vi samles ved Livs-FlodenP. H. Dam (Author)1
Skjoenne og herlige EdenP. H. Dam (Author)1
Sku dog op til JesusP. H. Dam (Author)1
Sku, o Sj'l, et Syn saa herligtP. H. Dam (Author)1
Smertens Mand, Hvad Navn at naaP. H. Dam (Author)1
Snart Morgenen kommer, vi m'rke det dagesP. H. Dam (Author)1
Sorgfuid' Samler, hvor kom du fraP. H. Dam (Author)2
Staa op med Fryd, han kommen erP. H. Dam (Author)1
Staa op, staa op for JesusP. H. Dam (Author)1
Svag, men dog ilende, fremad gladP. H. Dam (Author)2
Syng dem atter igjen for migP. H. Dam (Author)1
Tag, dog Jesu Navn her med digP. H. Dam (Author)Danish2
Tag mit Liv, o, Gud lad migP. H. Dam (Author)2
Tag mog mig, o milde FrelserP. H. Dam (Author)Danish1
Ti meand, spedalske, langt borte staa derP. H. Dam (Author)1
Ti Tusind' Gang ti Tusind'P. H. Dam (Author)2
Tidens Klokker stedse gaaP. H. Dam (Author)1
Til Festsalen gik Synbderinden saa snarP. H. Dam (Author)1
Tro er en Livskraft fas't og kjendtP. H. Dam (Author)2
Vaagn op, syng Lammets SangP. H. Dam (Author)2
Ved Broenden, dybt bedroevetP. H. Dam (Author)2
Ved et godt Forf't fast staaP. H. Dam (Author)2
Ved Jesu Blod og Doed og Tr'ngselP. H. Dam (Author)2
Velsignet er det BaandP. H. Dam (Author)1
Vent nu ej mer, min BroderP. H. Dam (Author)2
Ventende vi staa ved FlodenP. H. Dam (Author)2
V'gter, sig mig, Zions MorgenP. H. Dam (Author)2
Vi frelste nu erP. H. Dam (Translator)Danish2
Vi gaa i Oerknens TaageP. H. Dam (Author)2
Vi skal sove, men ei evigtP. H. Dam (Author)Norwegian2
Vi tala om sällhetens landP. H. Dam (Author)Swedish1
Vi vandre hjem Og er blandt demP. H. Dam (Author)2
Vil du komme hjem, VildfarneP. H. Dam (Author)2
Vil for Synd du Naade faaP. H. Dam (Author)2
Vild og heftig Stormen raserP. H. Dam (Author)2
Vor Lampe f'rdig br'nderP. H. Dam (Author)2
Vor Mester har tiltraadt sin RejseP. H. Dam (Author)2
Vor Rejse tidt var langP. H. Dam (Author)2
Vort Liv og Ord boer begge retP. H. Dam (Author)2
V'r glad med mig, Nu er jeg rigP. H. Dam (Translator)2
V'r n'r mig hver en StundP. H. Dam (Author)2
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.