Den brustna klippan

Representative Text

1 Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig!
Vattnet, blodet, hvilket går
Från din stungna sidas sår,
Tvage i sin himlasaft
Mig från syndens skuld och kraft!

2 Med min svett och möda jag
Aldrig hyller upp din lag.
Om mitt hit blef aldrig matt,
Om jag grät båd' dag och natt,
Syndens fläckar stå dock kvar,
Du, blott du, min frälsning har

3 Intet kan jag gifva dig,
Till ditt kors jag sluter mig,
Naken, dig om kläder ber,
Hjälplös, upp till nåden ser.
I din lifsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås.

4 Vid hvart flyktigt andedrag,
Och när jag skall dö en dag,
När till okändt land jag går,
När inför din dom jag står,
Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S45

Author: Augustus Toplady

Toplady, Augustus Montague, the author of "Rock of Ages," was born at Farnham, Surrey, November 4, 1740. His father was an officer in the British army. His mother was a woman of remarkable piety. He prepared for the university at Westminster School, and subsequently was graduated at Trinity College, Dublin. While on a visit in Ireland in his sixteenth year he was awakened and converted at a service held in a barn in Codymain. The text was Ephesians ii. 13: "But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ." The preacher was an illiterate but warm-hearted layman named Morris. Concerning this experience Toplady wrote: "Strange that I, who had so long sat under the means of grace in England, should b… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 12 of 12)

Barnvannens Lyra #d52

Page Scan

De Ungas Sångbok #122

Evangeliske Psalmer og Aandelige Sange (Gospel Hymns and Sacred Songs Nos.1, 2 and 3 Combined) #d123

Fridsroester Sangbok foer Vaeckelsemoeten, Boenemoeten, Ungdomsmoeten, Soenddagsskilan och Hemmet #d105

Lill Basunen, Innehallande Andliga Sanger #d53

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S45

Page Scan

Nya Psalmisten #300

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d144

Page Scan

Söndagsskolbok #41

Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening #d138

Zions Seiers Sange, En Ny Samling af Aandelige og Bibelske Sange. . . #d85

Zions Seiers Sange, En Ny Samling af Aandelige og Bibelske Sange. . . #d86

Suggestions or corrections? Contact us