Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^staa_fast_min_sjael_staa_fast$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Staa fast, min Sj'l, staa fast

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Kirkesalmebog #d602 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Hymnal: Kirkesalmebog #284 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skamfuld Ting, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesum kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 3 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krans at finde, Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 4 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme, Naar du dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden! saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 5 Se op, og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 6 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe. 7 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Og Verdens Herlighed For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 8 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Saa dyrt forstjene! Vor Jesu Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde. Topics: Tredie Søndag i Faste Til Høimesse; Third Sunday in Lent High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Aandelig Strid Languages: Norwegian
Text

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Author: Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #284 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skamfuld Ting, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesum kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 3 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krans at finde, Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 4 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme? Naar du dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden! saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 5 Se op, og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 6 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe. 7 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Og Verdens Herlighed For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 8 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Saa dyrt forstjene! Vor Jesu Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde. Topics: Tredie Søndag i Faste Til Høimesse; Third Sunday in Lent High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Aandelig Strid; Anden Søndag i Faste Til Aftensang; Second Sunday in Lent For Evening; 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; First Sunday after Trinity Sunday For Evening; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twentieth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #309 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skjendigTing, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 At trække ud sit Sverd Med modig Mine Og under Øine nær Sin Fiende trine, Er vel begyndt, og maa Saaledes være; Forsagt til Kamp at gaa, Forsagt til Kamp at gaa Er ingen Ære. 3 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesum kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 4 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krands at finde: Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 5 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme, Naar man dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden, saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 6 Betænk, hvor hart det stod, Før du fik Naade Og Synden under Fod, Som vilde raade! Hvor du mon Verdens Lyst Din Tro har Øvet Og mangen mægtig Dyst Og mangen mægtig dyst Med Satan prøvet! 7 Alt dette ler han ad, den gamle Drage, Om du gil Lystens Mad Igjen vil tage. O Gud, hvad lader dog Det altfor ilde At vinde Himlen og, At vinde Himlen og Den slev at spilde! 8 Se op og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 9 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe! 10 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Naar Verden er os led For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 11 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Med Blod forstjene! Guds blodig Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde! Topics: Tredje Søndag efter Trinitatis Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday Evening; Opholdelse og Bestandighed i Troen; Resilience in Faith; Kamp; Struggle; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly Languages: Norwegian
TextPage scan

Staa fast, min Sjæl, staa fast

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #284 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Staa fast, min Sjæl, staa fast I Herrens Krige! Tænk, hvilken Skam og Last Sin Gud at svige! Tænk, hvilken skamfuld Ting, Først Gud at tjende, Og siden sig omkring, Og siden sig omkring, Til Verden vende! 2 Begyndt er ikke endt, Det maa du vide, Som har din Jesus kjendt; Bliv ved at stride! Alt, hvad dit Hjerte vil Fra Himlen vende, Skal overvindes til, Skal overvindes til, Din sidste Ende. 3 At staa med Magt imod Paa alle Sider, Den Sag er ret og god For den, der strider; Men der vil mere til Sin Krans at finde, Bestandigheden vil, Bestandigheden vil, Alene vinde. 4 Hvad hjælper mange Saar Og blodig Skramme, Naar du dog siden staar Til Spot og Skamme? Vær tro til Døden! saa Og ellers ikke Kan Kronen vel sig paa, Kan Kronen vel sig paa, Dit Hoved skikke. 5 Se op, og tænk engang Paa Livets Krone, Paa din bestemte Rang For Lammets Throne! I Sandhed, hvad du her Skal gaa og taale, Af Kronen ei er værd, Af Kronen ei er værd, Den mindste Straale. 6 Ja tænk, min kjære Sjæl, Paa vores Hoved Hvad vor Immanuel For os har vovet; For os han flyde lod Sit Blod tilhobe, Sit Blod–sit dyre Blod, Sit Blod-sit dyre Blod, Til sidste Draabe. 7 Naar Jesu Kjærlighed Kun ret betragtes, Og Verdens Herlighed For intet agtes, Naar Himlen et os kjær Og sød og yndig, Da bliver Herrens Hær, Da bliver Herrens Hær, I Striden myndig. 8 Gud være Lov og Pris, Ja ham alene, Som lod es Paradis Saa dyrt forstjene! Vor Jesu Kamp og Strid Til Æreminde, Vi vil vor korte Tid, Vi vil vor korte Tid, Staa fast og vinde. Topics: Tredje Søndag i Faste Til Høimesse; Third Sunday in Lent; Konfirmation; Confirmation; Third Sunday in Advent; Sjette Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste; Sixth Sunday after Epiphany; Sexagesima Sunday; First Sunday in Lent; Second Sunday in Lent; Tredje Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Tredje Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Third Sunday in Lent; Third Sunday in Lent; Første Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; First Sunday after Trinity Sunday; Tiende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Tyvende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Epistel; Twentieth Sunday after Trinity Sunday; Beskandighed og Troskab; Discouragement and Faith; Kamp og Seier; Struggle and Victory; Pilgrimsvandring, de Kristnes; The Christian Pilgrimage; Anden Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Første Søndag I Faste Til Høimesse -Til Tredje Tekstrækkes Evangelium; Søndag Seksagesima Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium; Tredje Søndag I Advent Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium Languages: Norwegian

Staa fast, min Sj'l, staa fast

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d434 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSV