Aand over Aander, kom ned fra det høie

Aand over Aander, kom ned fra det høie

Author: Johan Nordahl Brun
Tune: [Herre, bevar og velsigne din ager]
Published in 9 hymnals

Representative Text

1 Aand over Aander, kom ned fra det Høie,
Evig med Fader og Sønnen een Gud!
Kom, vore Sjæle tilsammen at føie,
Kom, at berede den himmelske Brud!
Kalde, forsamle og Jesus forklare,
Bygge Guds Kirke, oplyse hans Folk,
Det er din Gjerning: lad os den erfare,
Kom, du Guds Kjærligheds mægtige Tolk!

2 Mildeste Jesus, du hevner dig kjærlig!
Sender os Aanden, Forjættelsens Pant.
Nu blev Forsoningen tydet os herlig,
Troen den kjender, dit Tilsagn er sandt;
Vidnerne krones med bændende Tunger,
Hver af dem taler det Sprog, som han vil!
Brænder i Aanden, Forløste, og sjunger
Hannem til Ære, som tændte den Ild!

3 Himmelske Trøster, din Olje lad flyde
Ind udi Hjerternes dybeste Saar!
Styrk os i Striden, og giv os at nyde
Frugten af Frelsen, som alting formaar!
Skab inden i os fornyede Hjerter,
Led os i Sandhed, ophold os i Nød,
Gjør os taalmodige midt under Smerter,
Vær du vor levende Kraft i vor Død!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #432

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 9 of 9)

Boerneharpen. 3. del. En Sangbog for Uge-og Sondagsskolen og Hjemmet #d1

Evangeli harpe #413

Kirkesalmebog #d1

TextPage Scan

Kirkesalmebog #432

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #432

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #275

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #432

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d2

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.