Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Aand over Aander, kom ned fra det høie

Aand over Aander, kom ned fra det høie

Author: Johan Nordahl Brun
Tune: [Herre, bevar og velsigne din ager]
Published in 9 hymnals

Representative Text

1 Aand over Aander, kom ned fra det Høie,
Evig med Fader og Sønnen een Gud!
Kom, vore Sjæle tilsammen at føie,
Kom, at berede den himmelske Brud!
Kalde, forsamle og Jesus forklare,
Bygge Guds Kirke, oplyse hans Folk,
Det er din Gjerning: lad os den erfare,
Kom, du Guds Kjærligheds mægtige Tolk!

2 Mildeste Jesus, du hevner dig kjærlig!
Sender os Aanden, Forjættelsens Pant.
Nu blev Forsoningen tydet os herlig,
Troen den kjender, dit Tilsagn er sandt;
Vidnerne krones med bændende Tunger,
Hver af dem taler det Sprog, som han vil!
Brænder i Aanden, Forløste, og sjunger
Hannem til Ære, som tændte den Ild!

3 Himmelske Trøster, din Olje lad flyde
Ind udi Hjerternes dybeste Saar!
Styrk os i Striden, og giv os at nyde
Frugten af Frelsen, som alting formaar!
Skab inden i os fornyede Hjerter,
Led os i Sandhed, ophold os i Nød,
Gjør os taalmodige midt under Smerter,
Vær du vor levende Kraft i vor Død!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #432

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 9 of 9)

Boerneharpen. 3. del. En Sangbog for Uge-og Sondagsskolen og Hjemmet #d1

Evangeli harpe #413

Kirkesalmebog #d1

TextPage Scan

Kirkesalmebog #432

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #432

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #275

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #432

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d2

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements