Al Lov og Pris og Æe bør

Representative Text

1 Al Lov og Pris og Ære bør
Al Godheds Gud og Fader,
Den Gud, som alle Under gjør,
Den Herre Gud, som lader
Os finde Trøst i største Nød,
Og gjør den surest Jammer sød,
O, giver Herren Ære!

2 Ham priser alle Engelkor
Og alle Himles Himle,
Ja alle, som paa denne Jord,
I Luft og Havet vrimle;
Thi han har al Ting, Lidt og Stort,
Saa vel betænkt og herlig gjort.
O, giver Herren Ære!

3 Hvad han har gjort og sat i Stand,
Det holder han vedlige,
Her fattes ei det mindste Gran
I al hans Skabnings Rige,
Men Stort og Lidet, Tungt og Let
Er i sin Sammenhæng saa net.
O, giver Herren Ære!

4 I Nøden raabte jeg til Gud:
Ak Herre, hor min Klage!
Da drog du mig af Nøden ud
Og endte al min Plage,
Og derfor dig jeg takke vil;
Men hjælper alle, hjælper til
At give Herren Ære!

5 Han aldrig har sit Folk forladt
I nogen Nød og Fare,
Han vaager trolig Dag og Nat
Sin arme Hjord at vare.
Han har dem som ved Moders Haand
I Kjærlighedens Ledebaand.
O, give Herren Ære!

6 Naar der i Verdens største Høst
Er ei et Straa at vinde
Af nogen Redning eller Trøst,
Saa lader han sig finde,
Saa er det paa hans rette Tid,
Saa kommer han saa mild og blid.
O, giver Herren Ære!

7 Jeg vil hver Stund paa Livets Gang
Din Miskundhed kundgjøre,
Saa man din Lov med Frydesang
Skal allevegne høre;
Min Aand og Sjæl opmuntre dig,
Og alle Kræfter fryde sig,
At give Herren Ære!

8 I, som bekjende Kristi Navn,
O, giver Herre Ære!
I som har Hvile i Guds Favn,
O giver Herren Ære!
Bort alt det, Verden drister paa!
Her hos vor Gud er alt at faa,
O, giver Herren Ære!

9 Saa kommer for hans Aasyn ind
Med lifligt Kvad paa Tunge,
Med Sang og Klang i Sjæl og Sind
Af Hjertens Grund at sjunge:
Vor Gud, han al Ting, Lidt og Stort,
Har vel betænkt og herlig gjort!
Vi give Herren Ære!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #546

Author: Johann Jakob Schütz

Schütz, Johann Jakob, was born Sept. 7, 1640, at Frankfurt am Main. After studying at Tübingen (where he became a licentiate in civil and canon law), he began to practise as an advocate in Frankfurt, and in later years with the title of Rath. He seems to have been a man of considerable legal learning as well as of deep piety. He was an intimate friend of P. J. Spener; and it was, in great measure, at his suggestion, that Spener began his famous Collegia Pietatis. After Spener left Frankfurt, in 1686, Schütz came under the influence of J. W. Petersen; and carrying out Petersen's prin¬ciples to their logical conclusion, he became a Separatist, and ceased to attend the Lutheran services or to communicate. He died at Frankfurt, May 22, 1690… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d14

TextPage Scan

Kirkesalmebog #546

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #546

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #377

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #546

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d13

Suggestions or corrections? Contact us