Alle Ting er underlige

Alle Ting er underlige

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Alle Ting er underlige,
Ingen kan det granske ud,
At Gud vil til Jorden stige
For at fæste sig en Brud.
Han har brudt sin Himmelsal,
Ligger ned i Jordens Dal,
Til sit eget Folk han tragter,
Dog de ham kun lidet agter.

2 Himlens Ære, Liv og Naade
Fører dette Barn til Jord,
Salighed og evig Baade
I hans Barm og Hjerte bor.
O, lyksaligt er det Sted,
Hvor han sætter sine Fjed!
O, det Hjerte saligt bliver,
Som sig til hans Bolig giver!

3 Fædrene var snart forgræmmed',
Førend du, min Jesus, kom;
Der du kom, da blev du fremmed,
Saadan vendtes Bladet om,
Dig dit eget Folk forskjød,
Og slet ingen Ære bød,
Neppe fik du Lov at ligge
Som et Barn, der gaar at tigge.

4 Naadesolen af dit Øie
Ikke før paa Jorden stak,
Førend Misgunst, Had og Møie
Blev din allerførste Tak.
Satan, som om Lande løb,
Vilde i dit Barnesvøb
Dræbe dig, alt om han kunde,
Før der kom dig Ord af Munde.

5 Blandt din' Egne var der ikke
En af Ti, som kjendte dig,
Men de fleste vilde stikke
Efter dig forræderlig.
Dine Tjenere de slog,
Myrded, hudstrøg og forjog,
Stødte, stened og bespotted,
Og mod dig sig sammenrotted.

6 Du til deres Barm dig lagde,
Fattig af en Jomfru fødd;
Dermed du dog dem mishag'de,
Haan og Spot til Tak de bød.
Satan, Sygdom, Sorg og Synd
Drev og lægte du med Fynd,
Men din Løn blev Had og Avind,
Tornekrone, Kors og Glavind.

7 Ræven i sin Lure-Hule
Haver mere Sikkerhed,
Ja paa Kvisten vilde Fugle,
End som du paa Jorden veed.
Blandt din egen Folkefærd
Er saa Faa, der har dig kjær;
Hedninger de dig annamme,
Og gjør Jøderne tilskamme.

8 Hjerte Jesus, er din Lykke
Blandt dit eget Folk saa slet,
Kom du da, min Sjæles Smykke,
Jeg vil afstaa al min Ret
Til mig selv, og give mig,
Kjære, søde Jesus dig!
Mig vil jeg dig ganske give,
At du min igjen vil blive!

9 Sjælen den er dog din egen,
Kroppen dannede din Haand;
Derfor er din Ret saa megen
Baade til min Krop og Aand.
Tag mig da, besid mig hel,
Du min Sjæles ganske Del,
I dit Kors og i din Ære
Lad mig din Livegen være!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #152

Author: Thomas Kingo

Thomas Hansen Kingo (15 December 1634 – 14 October 1703 Odense) was a Danish bishop, poet and hymn-writer born at Slangerup, near Copenhagen. His work marked the high point of Danish baroque poetry. He belonged to a rather poor family partly of Scottish origin and was educated a clergyman. In his youth, Kingo wrote a series of poems picturing humorous scenes in village life and a pastoral love poem, Chrysillis. He studied theology at the University of Copenhagen, graduating in 1654, and for some time acted as private tutor. In 1661 he was appointed vicar to the pastor at Kirke Helsinge, and in 1668 he was ordained a minister at his native town, where his poetic activity began. At first he essayed patriotic poems, but later devoted h… Go to person page >

Text Information

First Line: Alle Ting er underlige
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d18

TextPage Scan

Kirkesalmebog #152

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #152

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #90

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #152

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.