Allt för Jesus!

Representative Text

1 Allt för Jesus, allt för Jesus!
Allt hos mig til lifvets slut,
Hvarje tanke, ord och gärning,
Hvarje gad och hvar minut,
Altt för Jesus! O betänk det,
Han rår om oss hvar minut,
Snart vi skåda få hans anlet'
I osäglig fröjd till slut.

2 Världen si na pärlor prisar,
Är med gyllne glitter nöjd,
Fikar efter lust och ära.
Endast Jesus är min fröjd.
Endast han skall hjärtat hafva,
Ingenting skall skilja mig
Från hans kärlek underbara,
Från hans trohet innerlig.

3 Sen jag fick min blick på Jesus,
Annat allt för mig försvann.
Han, som led för mig på korset,
Så mitt hjärtas kärlek vann.
Allt för Jesus! han min kärlek
Vunnit har till evig tid.
Gärna bär jag världens smälek,
Blott jag har i honom frid.

4 O hvad sällhet, o hvad under!
Han som herrars Herre är,
Jesus själf, sin vän mig kallar
Och uti sin famn mig bär.
Allt för Jesus! Han är värdig
Lof och pris och ära ha,
Hyllningssången, skön och härlig,
Här och uti himlarna.


Source: Lutherförbundets Sångbok #S88

Author: Mary D. James

Mary Dagworthy Yard James USA 1810-1883. Born at Trenton, NJ, she began teaching Sunday school at age 13 in the Methodist Episcopal Church. She married Henry B James, and they had four children: Joseph, Mary, Ann, and Charles.. She became a prominent figure in the Wesleyan Holiness movement of the early 1800s, assisting Phoebe Palmer (also a hymnist) and often leading meetings at Ocean Grove, NJ, and elsewhere. She wrote articles that appeared in the “Guide to holiness”, “The New York Christian advocate”, “The contributor”, “The Christian witness:, “The Christian woman”, “The Christian standard”, and the “Ocean Grove record”. She wrote a biography of Edmund J Yard entitled, “The soul winner” (1883). She… Go to person page >

Text Information

First Line: Allt för Jesus, allt för Jesus!
Title: Allt för Jesus!
English Title: All for Jesus, All for Jesus, All my being's ransomed powers
Author: Mary D. James
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

CONVERSE (Converse)

CONVERSE (also "Erie", named for the city in Pennsylvania where the composer lived for many years) was written in 1868 and published two years later in his Silver Wings under the pseudonym Karl Reden. The tune has also been called "Friendship." –Hymnal Companion to the Lutheran Book of Worship

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S88

Page Scan

Nya Psalmisten #244

Suggestions or corrections? Contact us