Bejé mouin, sé you Roua d'amou (Adonai's my loving Shepherd)

Bèjé mouin, sé you Roua d'amou

Tune: [Bèjé mouin, sé you Roua d'amou]
Published in 2 hymnals

Representative Text

HAITIAN CREOLE-
1 Bèjé mouin, sé you Roua d'amou,
Bonté li p'ap janm fini.
Si sé liminm ki Sovè mouin,
Mouin p'ap janm manké an yen.

Refrain:
Koté, dloa, koulé pi fré,
Sé la, li va kondui mouin,
E sé koté zèb yo pi bèl
Li mété paturaj mouin.

2 Mouin té fou lè mouin té lité l,
Min limimm vi ni chachém,
E sou zépòl li, li pòtém
Byen kontan ak li m'tou nin. [Refrain]

3 Minm si mouin ouè lanmò anfas,
Mouin p'apé pé you ti kras.
Grobaton ou ap protéjém,
Koua ou dévan ap gidém. [Refrain]

4 Ou ranjé ou si bèl kouvè,
Pou mouin, dévan tout lénmim.
Ou manjé ak mouin, ou banm bouè,
Dlo kè sièl la sèl gin yen. [Refrain]

5 Nin pòt ki sa ki kab rivé,
Juskala fin m'a suivou.
E pi nan sièl la m'a chanté,
Gras ou ki p'ap janm fini. [Refrain]Source: Global Praise 1 (Rev. ed.) #11

Text Information

First Line: Bèjé mouin, sé you Roua d'amou
Title: Bejé mouin, sé you Roua d'amou (Adonai's my loving Shepherd)
Source: Haitian hymn, as sung by Fede Jean-Pierre
Language: Haitian Creole

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
Text

Global Praise 1 (Rev. ed.) #11

Text

Global Praise 1 (Rev. ed.) #13

Suggestions or corrections? Contact us