Den Naade, Gud os haver ted

Den Naade, Gud os haver ted

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Den Naade, Gud os haver ted
Af faderlig Barmhjertighed,
At kalde os til Himmerig
Og evigt Liv og Lyst hos sig,
Den bør vi høit at skjønne paa,
Og ei paa Onskabs Veie gaa.

2 Men, som det Kristne sømme kan,
Der er i de Gjenfødtes Stand,
Betænke vel vort Syndefald,
Og agte Herrens Naade-Kald,
Ja vandre for hans Aasyn saa,
Vi Himlens Glæde nyde maa.

3 Af Hjerte, Sjæl og ganske Sind
Vi endelig bør lægge Vind
Paa Ydmyghed, og trykke ned
Den Satans Synd Hovmodighed,
Som i Guds Øine hadet er,
Og evig Skjændsel til os bær.

4 Vor Næste bør vi ei forsmaa,
Ei heller det fortryde paa,
Om og hans Lykke, Sted og Stand
Vor meget overstige kan,
Men med et ydmygt Hjerte se,
Vi ham al Hjælp og Miskund te.

5 Enhver af os sin Lyde har,
Er ei saa engleren og klar,
At han jo ofte sig forser
I dette syndig' Legems Ler;
Bedst derfor er, vi fare sagt',
Og paa os selv har nøie Agt.

6 Sagtmodighed og Hjerte-Taal
Bør være vores Øiemaal,
Saa hastig Harm ei tænder Ild,
Naar vor Jevnkristen farer vild,
At skjæmme ham, men give Dag,
Og se i Kjærlighedhans Sag.

7 Af Kjærlighedens rene Væld
Oprinder alle Dyders Held;
Thi Kjærlighed ydmyg er,
Sagtmodig, taalig mod enhver,
Og elsker altid Enighed
Paa Troens Grund i Aandens Fred.

8 Og vi, som Navn af Kristus bær,
Et Legeme med hannem er,
Vi alle ved Guds gode Aand
Bør holde fast ved Fredens Baand,
Vi alle har et Livsens Haab,
Een Herre og en tro, een Daab.

9 Een Gud vor Faders Navn og bær,
Som over alle mægtig er,
Og ved sin Søn har os gjenløst,
Ja Kjærlighed ved Aanden øst
I vore Hjerter rundelig,
At danne os til Himmerig.

10 Saa bør da derfor Kjærlighed
I vore Hjertet blive ved,
Fordi vi alle Søskend er.
O, gid vi sammenknyttes her,
Saa vi kan Ærens Krone faa,
Naar Dommens store Dag skal staa.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #535

Author: Thomas Kingo

Thomas Hansen Kingo (15 December 1634 – 14 October 1703 Odense) was a Danish bishop, poet and hymn-writer born at Slangerup, near Copenhagen. His work marked the high point of Danish baroque poetry. He belonged to a rather poor family partly of Scottish origin and was educated a clergyman. In his youth, Kingo wrote a series of poems picturing humorous scenes in village life and a pastoral love poem, Chrysillis. He studied theology at the University of Copenhagen, graduating in 1654, and for some time acted as private tutor. In 1661 he was appointed vicar to the pastor at Kirke Helsinge, and in 1668 he was ordained a minister at his native town, where his poetic activity began. At first he essayed patriotic poems, but later devoted h… Go to person page >

Text Information

First Line: Den Naade, Gud os haver ted
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d52

TextPage Scan

Kirkesalmebog #535

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #535

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #535

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.