Den signede Dag er os nu ted

Representative Text

1 Der signede Dag er os nu ted,
Thi maa vi frilig kvæde,
Kristus er fød, det er nu skeet,
Thi maa vi os vel glæde.
Han er et Barn saa underligt,
Fagert og fint og lysteligt
Udi sin Manddoms Være;
Hans Magt den er utænkelig,
Hans Kraft der er ukrænkelig
Udi sin Guddoms Ære.

2 Den som har al Ting udi Vold,
Og himlen har at raade,
Han fødtes i en Asenstald
For Okse og Asen baade;
Og Sol og Maane har han gjort,
Al Verden skabt med enest Ord,
Planeter al go Stjerne;
Han hviltes i en Krybbe trang,
For Mennesken han leed den Tvang,
Vi Glædes i ham saa gjerne.

3 Kristus er fød af Jomfru reen,
Guds Søn er Menneske vorden,
Som Rosen spring'r af Liljegreen
Imod Naturens Orden;
Han fødtes af en Jomfru ung,
Den Byrd var let og ikke tung,
Det kunde Jesus raade;
Det var vel Barn at lystes ad,
Eia! hvor var Maria glad
Paa Barnemoders Maade!

4 Som Solen ganger gjennem Glar,
Og vorder ei til Skade,
Saa var Maria Jomfru klar
Udaf den Helligaands Naade.
Ja salig Moder slig paa Jord!
Som Herren Gud gav Naade stor,
Hun skulde Jesum føde!
Ja saligt er det Liv, ham bar,
Han som selv Livsens Fyrste var,
Og frelste os af Møde!

5 Keiserne bød i alt sit Land,
Han lad det Folk beskrive,
Al Verden stod da til hans Haand,
De skulde ham Skatten give;
O stod Maria og Josef glad,
Saa fore de til Betl'ms Stad,
De kunde ei længer komme;
Og der det leed til Midnats Tid,
Da fødtes den Herre bold og blid,
Os alle til Glæde og Fromme.

6 Guds Engel kvad til Hyrder saa,
han fik saa vel til Orde,
Der han fandt dem paa Marken gaa,
Og vogted deres Hjorde:
Nu Himlens Konge han er fød,
Al Verdens Sorg hun er forød,
I høre det og agter!
Han, Herren over Englekor,
Høvding for dem, paa Jorden bor,
Og fag'r i alle Fagter.

7 Den Herre Gud, som os har skabt,
Lod sig dertil bekvemme,
Han frelste dem, som var fortabt,
Alt ud af Djævlens Gjemme.
Forlad os det, som vi har brudt,
Und os, vi gjør hvad dig tyks godt,
Vor Hu fra Synden vende,
Og lad os leve i din Tro,
Med dig saa faa en evig Ro
Og Fred foruden Ende!Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #139

Author (attributed to): Adam, de Saint Victor

Adam of St. Victor. Of the life of this, the most prominent and prolific of the Latin hymnists of the Middle Ages, very little is known. It is even uncertain whether he was an Englishman or a Frenchman by birth. He is described by the writers nearest to his own epoch, as Brito, which may indicate a native of either Britain, or Brittany. All that is certainly known concerning him is, that about A.D. 1130, after having been educated at Paris, he became, as quite a young man, a monk in the Abbey of St. Victor, then in the suburbs, but afterwards through the growth of that city, included within the walls of Paris itself. In this abbey, which, especially at that period, was celebrated as a school of theology, he passed the whole of the rest of h… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d57

TextPage Scan

Kirkesalmebog #139

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #139

Suggestions or corrections? Contact us