Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Det Faar, som forvildet er og mist

Det Faar, som forvildet er og mist

Author: Rasmus Reravius
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Det Faar, som forvildet er og mist,
Det er os Syndere alle,
Den Hyrde, der leder, er Jesus Krist,
Som os monne til sig kalde;
Vi er og Penningen, som var tabt,
Gud havde os til sin Mynt vel skabt,
Sit Villed i os indtrykte.

2 Der vi var tabte, mon Hyrden god
I Ørken hid til os komme,
Og haver Ulven sig give mod,
Som Djævelen er den grumme.
Blandt tornerne ledte han saa grant,
Og kaldte saa længe, han os fandt,
Og monne hjem med sig bære.

3 Saa vagter han os vel flittelig,
At Ulven os ei skal tage,
Naar Faaret det selv forløber sig,
Da kalder han dit tilbage;
Thi skal det være Synderes Trøst,
At vor tro Hyrde har os forløst,
Og taget fra Ulven arge.

4 Saa er der, siger han, visselig,
Mer Glæde i Himmerige
Alt over een synder, som bedrer sig,
End over al' deres Lige,
Som synes skinne af Hellighed,
Men ikke giver Forbedring Sted,
Og lade til gud sig lokke.

5 O Jesus Kristus, vor Hyrde god,
Som os af Djævelens Rige
Selv haver løst med dit Hjerte-Blod,
Pris ske dig evindelige!
Ophold os i Troen Fast og frid,
At vi maa leve til evig Tid
Med dig udi Himmerige!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #466

Author: Rasmus Reravius

(no biographical information available about Rasmus Reravius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Det Faar, som forvildet er og mist
Author: Rasmus Reravius
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #308Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #466Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements