Dyma Feibil annwyl Iesu

Representative Text

1 Dyma Feibil annwyl Iesu,
Dyma rodd deheulaw Duw;
Dengys hwn y ffordd i farw,
Dengys hwn y ffordd i fyw;
Dengys hwn y golled erchyll
Gafwyd draw yn Eden drist;
Dengys hwn y ffordd i’r bywyd
Trwy adnabod Iesu Grist.

2 Feibil gwerthfawr! caiff dy eiriau
Gartref yn fy mynwes i;
Mae bendithion myrdd myrddiynau
Yn dy addewidion di;
Bu fy nghalon dlawd yn crwydro
Mewn anialwch sych a gwyw;
Nes i ti fy nhywys trwyddo
At geulannau afon Duw.

3 Cuddiaf d’eiriau yn fy nghalon—
Gwnaf yn ddyfnach nag erioed;
Byddi’n llewyrch i fy llwybrau,
Ac yn llusern i fy nhroed;
Cyfaill fyddi ar y ddaear
Erys drwy fy oriau brau;
Yn y nef am dragwyddoldeb
Bydd dy drysor yn parhau.

Source: The Cyber Hymnal #13420

Author: Mynyddog

See also Richard Davies. Born: Jan­u­a­ry 10, 1833, Dol Lydan, Llanbrynmair, Mon­mouth, Wales. Died: Ju­ly 14, 1877, at his home Bron-y-gan, Cemaes, Mon­mouth, Wales. Buried: Old Cha­pel grave­yard. Davies’s fa­ther was Dan­iel Da­vies, dea­con and pre­cent­or in the Old Cha­pel. He took his bard­ic name Mynyddog from Newydd Fyn­yddog, a hill near his home. He con­duct­ed eis­teddfod in both Eng­land and Wales, and vis­it­ed Amer­i­ca in 1876. His works in­clude: Caneuon Mynyddog, 1866 Yr Ail Gynnig, 1870 Y Trydydd Cynnig, 1877 Pedwerydd Llyfr Mynyddog, 1882 --www.hymntime.com/tch/  Go to person page >

Author: Thomas Levi

LEVI,THOMAS (1825-1916), Calvinistic Methodist minister, editor of Trysorfa y Plant, and author; born 12 Oct. 1825 at Penrhos near Ystradgynlais, son of John and Prudence Levi. He received his early education at a school kept by an old soldier at Ystradgynlais, and later, while still a boy, worked at Ynyscedwyn iron works. About 1846 he began to preach at Cwmgïedd chapel, Ystradgynlais. He was minister of Capel yr Ynys, Ystradgynlais, about 1855-60, of Philadelphia, Morriston, 1860-76, and of Tabernacle, Aberystwyth, 1876-1901. He married (1), Elizabeth Daniel of Cwmgïedd (d. 1871), and (2), 1873, Margaret, youngest daughter of Hugh and Catherine Jones of Coedmadoc, Tal-y-sarn, Caerns. He began his literary labours in 1853 and wrote thirt… Go to person page >

Timeline

Media

The Cyber Hymnal #13420
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #13420

Welsh and English Hymns and Anthems #50a

Include 3 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us