Fader vor udi himmerig

Fader vor udi himmerig

Translator: Anonymous; Author: Martin Luther
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Fader vor udi Himmerig,
Som bød os leve broderlig,
Og dig med Flid at bede til,
Vor Bøn du gjerne høre vil;
Giv, at ei beder blot vor Mund,
Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund!

2 Helliget vorde, Gud, dit Navn,
Dit Ord lad komme os til Gavn,
At vi maa leve christelig,
Dit Navn til Pris evindelig;
Mod Lærdom falsk til Hjælp os kom
Og dit forførte Folk vend om!

3 Til komme nu dit Rige hid,
Og hisset indtil evig Tid;
Din Helligaand lad hos os bo
Med sine Gaver, TrOst og Ro;
Slaa ned al Djævlens List og Vold,
Din Kirke mod hans Magt ophold!

4 Din Villie ske paa Jorderig,
alt som den sker i Himmerig;
Giv os en god Taalmodighed,
Naar vi skal lide Sorg og Nød,
Fordriv alt kjødeligt Begjær,
Som altid mod din Vilje er!

5 Giv os i Dag vort dagligt Brød,
Hjælp os ned al Nødtørstighed;
Fri os, o Gud, fra Tvist og Strid,
fra Sygdom og den dyre Tid;
Lad Fredens gode Aar bestaa,
Og Sorg og Gjerrighed forgaa!

6 Og al vor Skyld forlad os her,
At den os ei bedrøver mer,
Som vore Skyldnere vi vil
Af Hjertet gjerne give til;
Gjør os at tjene Hver bered
I Kjærlighed og Enighed!

7 Naar vi og fristes, lad os staa,
At Satan os ei fange maa,
Til hvilken Kant han komme kan,
Hjælp os, at vi faa Overhaand
Med en fast Tro imod hans Lift,
Dertil hjælp os, o Herre Christ1

8 Fra Ondt bevar os sammelund,
Thi ond er denne Tid og Stund;
Fri os og fra den evig' Død,
Og trøst os i vor sidste Nød;
Gjør Enden god, annam vor Aand,
O kjære Fader, i din Haand!

9 Amen, dit Ord er vist og sandt,
Der har vor Tro saa fast et Pant,
At aldrig vi maa tvivle paa,
At hvad vi bede, skal vi faa;
Thi synge vi i Navnet dit
Og paa dit Ord nu Amen frit.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #256

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Text Information

First Line: Fader vor udi himmerig
Author: Martin Luther
Translator: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #256

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.