Farvel, Farvel, vi Eder byde

Farvel, Farvel, vi Eder byde

Author: Jens Sorensen Dyrholm
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Farvel! Farvel! vi Eder byde,
Farvel med Hjerte, Haand og Mund,
Det Ord har meget at betyde
Fro kristne i Skilsmissens Tund.
Kun dne, som gaar paa Herrens Veie,
Og hviler i sin Frelsers Kjød.
Kun den kan fare vel og eie
Hans lode Fred i Liv og Død.

2 Vi sees igjen, naar jesus kommer
I Skyen med sin Engletrop;
Vi sees igjen, naar Livets Sommer
I Himmerige ret gaar op;
Vi sees hos Gud i Sabbatshvile,
Vi sees igjen, om ikke før:
Kom, Brødre,Søstre, lad os ile
Hen med vor Bøn vor Himlens Dør!

3 O Fader vor, du dig forbarme
Nu over hver, som ærlig tror;
Omslyng din Naades hulde Arme
Om dine Børn paa denne Jord;
O, hjælp os alle staa at vandre
I Tro, i Haab og Kjærlighed,
At vi maa samles med hverandre
Hos dit i evig Fryd og Fred!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #728

Author: Jens Sorensen Dyrholm

(no biographical information available about Jens Sorensen Dyrholm.) Go to person page >

Text Information

First Line: Farvel, Farvel, vi Eder byde
Author: Jens Sorensen Dyrholm
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d108

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #728

Suggestions or corrections? Contact us