Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Gå och tala om för Jesus

Representative Text

1 Gå och tala om för Jesus
Allt, hvad som dig trycker här,
Tala om di nöd, din smärta,
Säg, hur ond och död du är!
Allt, hvad du för ingen annan
Uppenbara vill och kan,
Trygg til honom kan du säga,
Ingen dig förstår som han.

2 Gå och tala om för Jesus
Striderna i hjärtats hus,
Hur det skiftar om där inne,
Än är mörker, än är ljus:
Huru satan vill fördärfva
Guds plantering i din själ,
Hur han åter vill dig fånga
Till att blifva syndens träl!

3 Gå och tala om för jesus,
Huru liten tro du har,
Då det mörknar, då det stormar
och du korsets tyngd erfar,
Då den egna viljan talar,
Så att du ej hör hans röst,
Som i själfva stormen ropar:
Det är jag, var tröst, var tröst1

4 Gå och tala om för jesus
Hvarje fröjd och hvarje sorg,
Hvila ut invid hans hjärta,
Ty där är en säker borg!
Säg, hur trött du är af vägen,
Att du längtar hem till Gud,
Ty i mörka främlingslandet
Icke trifvas kan hans brud!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S87

Author: Anna Nitschmann

Nitschmann, Anna, daughter of David Nitschmann, cartwright, at Kunewald, near Fulnek, Moravia, was born at Kunewald, Nov. 24, 1715. Her cousin, David Nitschmann (the first Bishop, 1735, of the renewed Brethren's Unity) while on a visit to Kunewald in the beginning of 1725, persuaded her father to remove to Herrnhut, where the family arrived on Feb. 25, 1725. On March 17, 1730, Anna was appointed Unity-Elder, with the care of the unmarried sisters; on May 4, 1730, joined with Anna Dober in founding the Jungfrauenbund (see p. 304, ii.); and in 1733 entered the unmarried sisters' house at Herrnhut. In 1735 she became companion to Zinzendorf s daughter, the Countess Benigna, and accompanied her, in 1737, to England. During the summer of 1740 sh… Go to person page >

Text Information

First Line: Gå och tala om för Jesus
Author: Anna Nitschmann
Meter: 8.7.8.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S87

Suggestions or corrections? Contact us